Hội thảo cải thiện, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La năm 2023
(sonla.gov.vn) Ngày 22/11/2023, Viện Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo cải thiện, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La năm 2023. Các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tiến sĩ Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Xã hội học và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã chủ trì Hội thảo cải thiện, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La năm 2023. Dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện UBND các huyện, thành phố.

anh tin bai

Hội thảo cải thiện, nâng cao Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La năm 2023.

Thời gian qua, tỉnh Sơn La ban hành hệ thống các văn bản đồng bộ làm cơ sở để các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các thông tin, quy trình, thủ tục hành chính; làm tốt công tác dân vận chính quyền, giải quyết tốt mối quan hệ “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, tôn trọng người dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.

Tuy nhiên, chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI tỉnh có mức độ gia tăng điểm số không đều qua các năm, kết quả chưa mang tính ổn định, bền vững. Năm 2022, Chỉ số PAPI tỉnh Sơn La đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2021, nhưng vẫn thuộc 15 tỉnh/thành phố trong nhóm điểm trung bình thấp. Một số chỉ số nội dung còn ở nhóm thấp, trung bình thấp như: Cung ứng dịch công; quản trị điện tử; tham gia của người dân ở cấp cơ sở; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công…

Tại Hội thảo, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh tập trung thảo luận, chia sẻ những khó khăn, nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả đánh giá Chỉ số PAPI của tỉnh, như: Việc lựa chọn mẫu điều tra, khảo sát chỉ số chưa thật sự phù hợp để đánh giá hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính quyền các cấp của tỉnh; nhiều địa phương được chọn điều tra còn nằm trong diện điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí hạn chế; hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế; một số ý kiến của người dân được khảo sát chưa thực sự khách quan...

anh tin bai

Lãnh đạo Viện Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo.

Tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, lãnh đạo, giảng viên thuộc Viện Xã hội học và phát triển, Viện Lãnh đạo học và chính sách công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phân tích, nhận định kết quả chỉ số PAPI của tỉnh Sơn La trong thời gian qua; chia sẻ kinh nghiệm triển khai của một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời, khuyến nghị một số giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số PAPI tỉnh Sơn La như: Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư, đảm bảo người dân hiểu, ý thức quyền lợi và trách nhiệm đầy đủ trong việc tham gia vào đời sống chính trị tại cơ sở; nâng cao cơ hội tham gia của người dân; đổi mới công tác tiếp dân, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; nâng cao tính thân thiện của Cổng Dịch vụ công tỉnh; xây dựng Kế hoạch hành động, mô hình sáng kiến cụ thể trong cải cách hành chính, như “Ngày thứ bảy lắng nghe dân nói”, “Ngày thứ năm không hẹn”, “Dịch vụ công trực tuyến lưu động”…

anh tin bai

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Tráng Thị Xuân cảm ơn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quan tâm, dành thời gian trao đổi, tư vấn giải pháp cụ thể để cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La năm 2023 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung về việc cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI; tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trách nhiệm giải trình, đối thoại với người dân. Thường xuyên khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ công; công khai minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu thuộc phạm vi quản lý; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, đảm bảo hiệu quả, chất lượng…

Quốc Tuấn

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1