• Văn phòng Tỉnh ủy
  • Văn phòng tỉnh ủy Sơn La
  • Ban Tổ chức tỉnh ủy Sơn La
  • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La
  • Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Sơn La
  • Ban Dân vận tỉnh ủy Sơn La
 • Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh
  • Lãnh đạo Văn phòng
  • CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
   • Phòng Công tác đại biểu Quốc Hội
   • Phòng Công tác Hội đồng nhân dân
   • Phòng Thông tin - Dân nguyện
   • Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
 • Văn phòng UBND tỉnh
  • Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
  • CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI NGHIÊN CỨU, TỔNG HỢP
   • Phòng Tổng hợp
   • Phòng Kinh tế
   • Phòng Nội chính
   • Phòng Khoa giáo - Văn xã
   • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  • CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH
   • Ban Tiếp công dân
   • Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
  • CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
   • Trung tâm Thông tin
   • Nhà khách UBND tỉnh
   • Nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội
   • A Bảo vệ UBND tỉnh
 • Các Sở, ngành
  • Sở Nội vụ
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Thanh tra Sở
   • Phòng XDCQ và CTTN
   • Phòng TCBC&TCPCP
   • Phòng Công chức, viên chức
   • Phòng CCHC & Văn thư - Lưu trữ
   • Phòng Tôn giáo
   • Phòng Thi đua - Khen thưởng
   • Trung tâm Lưu trữ lịch sử
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
   • Phòng Kinh tế ngành
   • Phòng Khoa giáo Văn xã
   • Phòng Kinh tế đối ngoại
   • Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
   • Phòng Đăng ký kinh doanh
   • BQL Dự án GREAT
   • Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  • Sở Thông tin và Truyền thông
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Bưu chính
   • Phòng Công nghệ thông tin - Viễn thông
   • Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
  • Thanh tra tỉnh
   • Ban Lãnh đạo
   • Văn phòng - SĐT: 02123.854.706
   • Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo - SĐT: 02123.854.707
   • Phòng Thanh tra Nội chính, Văn xã - SĐT: 02123.854.708
   • Phòng Thanh tra Kinh tế - SĐT: 02123.856.291
   • Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng - SĐT: 02123.859.496
   • Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra - SĐT: 02123.789.829
  • Sở Y tế
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Phòng Tổ chức cán bộ
   • Phòng Kế hoạch - Tài chính
   • Phòng Nghiệp vụ y dược
   • Thanh tra Sở
   • Đơn vị sự nghiệp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Ban Dân tộc
   • Lãnh đạo Ban
   • Phòng Tổng hợp - Hành chính
   • Phòng Chính sách dân tộc
   • Thanh tra
  • Sở Khoa học và Công nghệ
   • Ban Giám đốc
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Quản lý khoa học và Công nghệ
   • Phòng Kế hoạch - Tài chính
   • Các đơn vị trực thuộc
    • Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
    • Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL
    • Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN
  • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Phòng Quản lý văn hóa
   • Phòng Quản lý TDTT
   • Phòng Quản lý du lịch
   • Phòng Xây dựng NSVH & GĐ
   • Phòng Kế hoạch tài chính
   • Phòng Thanh tra - Pháp chế
  • Sở Giáo dục và Đào tạo
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Phòng Tổ chức cán bộ
   • Phòng Quản lý chất lượng giáo dục
   • Phòng Giáo dục trung học & Giáo dục thường xuyên
   • Phòng Giáo dục Mầm non & Giáo dục Tiểu học
   • Phòng Thanh tra
   • Phòng Kế hoạch tài chính
  • Sở Giao thông vận tải
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Phòng Kế hoạch tài chính
   • Phòng QLCL công trình giao thông
   • Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
   • Phòng QL vận tải, PT & NL
   • Thanh tra Sở
  • Sở Lao động - Thương binh và XH
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Kế hoạch - Tài chính
   • Phòng Bảo trợ xã hội - Bảo vệ chăm sóc trẻ em
   • Phòng Lao động việc làm - Giáo dục nghề nghiệp
   • Phòng Người có công
   • Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội
  • Sở Ngoại vụ
   • Ban Giám đốc
   • Phòng Ngoại vụ và Biên giới
   • Phòng Hành chính - Tổ chức
  • Sở Xây dựng
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Quản lý xây dựng
   • Phòng phát triển đô thị, thị trường BĐS
   • Phòng Quy hoạch kiến trúc
   • Phòng Kinh tế xây dựng và hạ tầng kỹ thuật
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ
   • Phòng Quản lý môi trường
   • Phòng Tài nguyên nước, khoáng sản và KTTV
   • Trung tâm Quan trắc TN&MT
   • Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT
   • Trung tâm Phát triển quỹ đất
   • Văn phòng Đăng ký đất đai
  • Sở Tài chính
   • Ban Giám đốc
   • Phòng Quản lý ngân sách
   • Phòng Tài chính Đầu tư
   • Phòng Tài chính, Hành chính sự nghiệp
   • Phòng Quản lý Giá - Công Sản
   • Thanh Tra Sở
   • Phòng Tài chính Doanh nghiệp
   • Văn phòng Sở
  • Sở Công thương
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
   • Phòng Quản lý Thương mại - Hợp tác quốc tế
   • Phòng Quản lý Công nghiệp
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Quản lý Năng lượng
  • Sở Tư pháp
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Xây dựng, Kiểm tra và theo dõi thi hành PL
   • Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
   • Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp
 • UBND các huyện, thành phố
  • UBND huyện Bắc Yên
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Mai Sơn
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Mường La
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Mộc Châu
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Phù Yên
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Quỳnh Nhai
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Sốp Cộp
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Sông Mã
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Thuận Châu
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND Thành phố
   • Thành ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Vân Hồ
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Yên Châu
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
Ban Dân vận tỉnh ủy Sơn La
STT Họ Và Tên Thông tin