• Văn phòng Tỉnh ủy
  • Văn phòng tỉnh ủy
  • Ban Tổ chức tỉnh ủy
  • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
  • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
  • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh
  • Lãnh đạo Văn phòng
  • CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
   • Phòng Công tác đại biểu Quốc Hội
   • Phòng Công tác Hội đồng nhân dân
   • Phòng Thông tin - Dân nguyện
   • Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
 • Văn phòng UBND tỉnh
  • Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
  • CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI NGHIÊN CỨU, TỔNG HỢP
   • Phòng Tổng hợp
   • Phòng Kinh tế
   • Phòng Nội chính
   • Phòng Khoa giáo - Văn xã
   • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  • CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH
   • Ban Tiếp công dân
   • Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
  • CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
   • Trung tâm Thông tin
   • Nhà khách UBND tỉnh
   • Nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội
   • A Bảo vệ UBND tỉnh
 • Các Sở, ngành
  • Sở Nội vụ
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Thanh tra Sở
   • Phòng XDCQ và CTTN
   • Phòng TCBC&TCPCP
   • Phòng Công chức, viên chức
   • Phòng CCHC & Văn thư, Lưu trữ
   • Phòng Tôn giáo
   • Phòng Thi đua - Khen thưởng
   • Trung tâm Lưu trữ lịch sử
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
   • Phòng Kinh tế ngành
   • Phòng Khoa giáo, Văn xã
   • Phòng Kinh tế đối ngoại
   • Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
   • Phòng Đăng ký kinh doanh
   • BQL Dự án GREAT
   • Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  • Sở Thông tin và Truyền thông
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Bưu chính
   • Phòng Công nghệ thông tin - Viễn thông
   • Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
  • Thanh tra tỉnh
   • Ban Lãnh đạo
   • Văn phòng
   • Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo
   • Phòng Thanh tra Nội chính, Văn xã
   • Phòng Thanh tra Kinh tế
   • Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng
   • Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra
  • Sở Y tế
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Phòng Tổ chức cán bộ
   • Phòng Kế hoạch - Tài chính
   • Phòng Nghiệp vụ y dược
   • Thanh tra Sở
   • Đơn vị sự nghiệp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Ban Dân tộc
   • Lãnh đạo Ban
   • Phòng Tổng hợp - Hành chính
   • Phòng Chính sách dân tộc
   • Thanh tra
  • Sở Khoa học và Công nghệ
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Quản lý khoa học và Công nghệ
   • Phòng Kế hoạch - Tài chính
   • Các đơn vị trực thuộc
    • Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
    • Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL
    • Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Phòng Quản lý văn hóa
   • Phòng Quản lý TDTT
   • Phòng Quản lý du lịch
   • Phòng Xây dựng NSVH & GĐ
   • Phòng Kế hoạch tài chính
   • Phòng Thanh tra - Pháp chế
  • Sở Giáo dục và Đào tạo
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Phòng Tổ chức cán bộ
   • Phòng Quản lý chất lượng giáo dục
   • Phòng Giáo dục trung học & Giáo dục thường xuyên
   • Phòng Giáo dục Mầm non & Giáo dục Tiểu học
   • Phòng Thanh tra
   • Phòng Kế hoạch tài chính
  • Sở Giao thông vận tải
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Phòng Kế hoạch tài chính
   • Phòng QLCL công trình giao thông
   • Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
   • Phòng QL vận tải, PT & NL
   • Thanh tra Sở
  • Sở Lao động - Thương binh và XH
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Kế hoạch - Tài chính
   • Phòng Bảo trợ xã hội - Bảo vệ chăm sóc trẻ em
   • Phòng Lao động việc làm - Giáo dục nghề nghiệp
   • Phòng Người có công
   • Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội
  • Sở Ngoại vụ
   • Ban Giám đốc
   • Phòng Ngoại vụ và Biên giới
   • Phòng Hành chính - Tổ chức
  • Sở Xây dựng
   • Phòng Giám định xây dựng
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Quản lý xây dựng
   • Phòng phát triển đô thị, thị trường BĐS
   • Phòng Quy hoạch kiến trúc
   • Phòng Kinh tế xây dựng và hạ tầng kỹ thuật
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ
   • Phòng Quản lý môi trường
   • Phòng Tài nguyên nước, khoáng sản và KTTV
   • Trung tâm Quan trắc TN&MT
   • Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT
   • Trung tâm Phát triển quỹ đất
   • Văn phòng Đăng ký đất đai
  • Sở Tài chính
   • Ban Giám đốc
   • Phòng Quản lý ngân sách
   • Phòng Tài chính Đầu tư
   • Phòng Tài chính, Hành chính sự nghiệp
   • Phòng Quản lý Giá - Công Sản
   • Thanh Tra Sở
   • Phòng Tài chính Doanh nghiệp
   • Văn phòng Sở
  • Sở Công thương
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
   • Phòng Quản lý Thương mại - Hợp tác quốc tế
   • Phòng Quản lý Công nghiệp
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Quản lý Năng lượng
  • Sở Tư pháp
   • Ban Giám đốc
   • Văn phòng Sở
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Xây dựng, Kiểm tra và theo dõi thi hành PL
   • Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
   • Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp
 • UBND các huyện, thành phố
  • UBND huyện Bắc Yên
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Mai Sơn
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Mường La
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Mộc Châu
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Phù Yên
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Quỳnh Nhai
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Sốp Cộp
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Sông Mã
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Thuận Châu
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND Thành phố
   • Thành ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Vân Hồ
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
  • UBND huyện Yên Châu
   • Huyện ủy
   • Hội đồng nhân dân
   • Ủy ban nhân dân
Văn phòng tỉnh ủy
STT Họ Và Tên Thông tin
1Nguyễn Ngọc Tú
Chức danh:Chánh Văn phòng
Điện thoại:
Email:
2Đinh Thị Thu Hiền
Chức danh:Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại:
Email:
3Đỗ Ngọc Minh
Chức danh:Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại:
Email:
Ban Tổ chức tỉnh ủy
STT Họ Và Tên Thông tin
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
STT Họ Và Tên Thông tin
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
STT Họ Và Tên Thông tin
Ban Dân vận tỉnh ủy
STT Họ Và Tên Thông tin