Chú trọng triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính
 (sonla.gov.vn) Thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai, thực hiện nghiêm túc; ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh; quan tâm kiện toàn công chức làm đầu mối công tác kiểm soát TTHC; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sở đã thực hiện cử công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, việc sử dụng và bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của UBND tỉnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng, cơ chế phối hợp, chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo quy định của UBND tỉnh. Hiện Sở đã hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh. Đã kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bảo đảm khai thác tối đa dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu, các dữ liệu đã được lưu và ghi nhận tính pháp lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ, cấp tỉnh, các tiện ích của Thẻ căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử.

Đồng thời, Sở luôn chủ động và tích cực thực hiện công khai, minh bạch thông tin về TTHC và giải quyết TTHC bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC và nộp hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC đã góp phần kiểm soát được chất lượng hồ sơ của các tổ chức, cá nhân; kiểm soát được thời gian giải quyết công việc của các phòng chuyên môn thuộc Sở. Trong tháng 11/2023 đã tiếp nhận và giải quyết 228 hồ sơ, đã giải quyết 191 hồ sơ (trong đó trả sớm hạn: 191 hồ sơ, đúng hạn: 0 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ);  hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 12 hồ sơ;  đang liên thông: 04 hồ sơ; đang bổ sung: 02 hồ sơ; từ chối: 19 hồ sơ.

Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của công chức, viên chức, người lao động, các cá nhân, tổ chức vào công tác cải cách TTHC tại đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm soát TTHC, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức thực hiện nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC tại đơn vị; phân công công chức, viên chức hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Như Thuỷ

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1