No title... No title... No title... No title... No title...
 • Huyện Bắc Yên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

  Thời gian qua, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Yên đã được triển khai đầy đủ các nội dung theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được quán triệt thực hiện tốt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó, ý thức làm chủ của người dân được nâng lên, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 • Sở Giao thông Vận tải triển khai hiệu quả Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư

  Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện của UBND tỉnh, Sở Nội vụ. Trình độ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm trang bị tương đối đầy đủ, đảm bảo các quy định được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả.

 • Sơn La triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”

  Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của cây xanh trong những năm qua tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng  nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò tác dụng và ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 • Đẩy mạnh hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về lĩnh vực hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác

  Trong những năm qua, lực lượng Công an Sơn La đã quán triệt, bám sát nội dung, yêu cầu tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, phát huy đoàn kết, thống nhất trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật.

 • Sơn La chú trọng thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012

  Trong những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch chỉ đạo thực hiện về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Các văn bản đã ban hành tập trung vào nội dung về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã; quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn; công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; chế độ, chính sách hỗ trợ sáng lập viên chuẩn bị thành lập hợp tác xã, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 • Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

  Ngày 14/6/2021, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị, tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu 12 huyện, thành phố.

 • Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng

  Ngày 07/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các sở, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh.

 • Họp Tiểu ban Khánh tiết, tuyên truyền, thi đua khen thưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

  Ngày 04/6/2021, Tiểu ban Khánh tiết, tuyên truyền, thi đua khen thưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 đã tổ chức họp  triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng tiểu ban đã chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và đại diện một số sở, ngành.

 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ​

  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, giai đoạn 2015-2020” (QĐ 1501).

 • Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

  Ngày 17/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và gặp mặt, biểu dương các hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên lĩnh vực nông nghiệp.

 • Báo cáo số 748/BC-CTK Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018

  Báo cáo số 748/BC-CTK Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018

  I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 1. Nông nghiệp a) Trồng trọt Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ mùa. Tính đến ngày 15/10 toàn tỉnh đã thu hoạch được 15.232 tấn lúa, 387.899 tấn ngô, 338 tấn khoai lang, 45 tấn đậu tương, 165 tấn lạc, 17.048 tấn rau, đậu các loại. So với cùng kỳ năm trước sản lượng lúa tăng 12,4%, ngô giảm 2,5%, khoai lang tăng 3,0%, đậu tương tăng 60,7%, lạc tăng 5,8%, rau, đậu các loại tăng 9,8%.

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2018

  Kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước chuyển biến tích cực với những kết quả nổi bật về tốc độ tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút khách quốc tế và đầu tư nước ngoài, nhưng còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Sức ép lạm phát tăng lên, số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh tăng cao, thuế nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Việt Nam vào Mỹ tăng cao, công nghiệp chế biến chế tạo có xu hướng tăng chậm lại, diễn biến thời tiết và tình trạng cháy nổ, tai nạn giao thông phức tạp. Trên địa bàn tỉnh, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả đạt được trong năm 2017, kinh tế - xã hội của tỉnh cũng đối mặt với không ít khó khăn: Cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, quy mô và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực kinh tế được cải thiện song còn chậm; năng suất lao động chưa cao; nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội lớn trong khi nguồn lực hạn hẹp; bên cạnh đó tình hình thời tiết và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới và vùng tái định cư.

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018

  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
 • Đang online: 101
 • Hôm nay: 1014
 • Trong tuần: 126,420
 • Tất cả: 8,756,029