Tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 11/2023
(CCHC) Trong tháng 11/2023, tỉ lệ công bố, cập nhật công khai thủ tục hành chính (TTHC), danh mục TTHC theo quy định: đạt 7,7/18 điểm, tỷ lệ 39,56%; điểm số mặt bằng chung của cả nước là 10,8/18 điểm.

Trong tháng 11 năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 19.933 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó đang giải quyết 1.497 hồ sơ (1.488 hồ sơ chưa đến hạn; 09 hồ sơ quá hạn); đã giải quyết 18.057 hồ sơ (18.039 hồ sơ trả đúng hạn và trước hạn, 18 hồ sơ quá hạn). Số TTHC cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng DVC quốc gia: 538 (đạt tỷ lệ 31,04%); số TTHC cung cấp DVC trực tuyến một phần: 35 (đạt tỷ lệ 2,02%) ; Số TTHC thực hiện hình thức khác: 1.160. Tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh được đồng bộ về Cổng DVC quốc gia: đạt 16,1/20 điểm, tỷ lệ đúng hạn đạt 81,42%quá hạn 18,58% điểm số mặt bằng chung của cả nước là 14,8/20 điểm. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, tỉnh đạt 0,9/12 điểm, tỷ lệ 2,83%; điểm số mặt bằng chung của cả nước 3,9/12 điểm. Thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, tỉnh đạt 2,8/10 điểm, tỷ lệ 5,46%; điểm số mặt bằng chung của cả nước 5,6/10 điểm.

Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng DVC quốc gia tỉnh đạt được 3,5/22 (tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử: 3,13%, tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: 2,83%, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa: 0%); điểm số mặt bằng chung của cả nước 10,2/22 điểm.

Đã hoàn thành hợp nhất Cổng DVC và Hệ thống Một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh. Đã Kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với CSDL quốc gia về dân cư. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (Cổng dịch vụ công và phần mềm một cửa điện tử) đã được thực hiện kết nối liên thông, đồng bộ cả 4 cấp từ Cổng DVCQG đến Hệ thống thông tin thủ tục hành chính của tỉnh, cấp huyện, xã đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện kết nối, liên thông với Hệ thống thông tin của các Bộ, ngành theo đúng quy định, hướng dẫn

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện, quán triệt nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các TTHC được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp ngày càng được nâng cao, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và công dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Nguyễn Hạnh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1