Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
(sonla.gov.vn) Trong tháng 11/2023, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mai Sơn tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là về thủ tục hành chính; triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023; tiếp tục chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của công chức các cấp trong thực thi nhiệm vụ phát huy và duy trì có hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện, bộ phận một cửa cấp xã.

UBND huyện đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phân công phụ trách các tiêu chí phục vụ chấm điểm xác dịnh chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện năm 2023; thành lập Đoàn công tác kiểm tra công vụ đột xuất năm 2023; ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện; các thủ tục hành chính được giải quyết đảm bảo thời gian và đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện tốt các quy trình đã được công nhận tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trên địa bàn 22 xã, thị trấn theo kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính đã được các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành, được thủ trưởng các đơn vị, UBND các xã, thị trấn ngày càng quan tâm chỉ đạo triển khai toàn diện trên các mặt công tác và tổ chức thực hiện tương đối tốt. Việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời và minh bạch, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp rút ngắn thời gian đi lại để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Trong tháng 11/2023, các cơ quan, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận 2.168 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ mới tiếp nhận 1.798, kỳ trước chuyển sang 370 hồ sơ. Đã giải quyết 1780 hồ sơ (giải quyết trước hạn 1.629 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 149 hồ sơ, giải quyết quá hạn 02 hồ sơ),đang giải quyết 388 hồ sơ chưa đến hạn. Cụ thể: Cấp huyện đã tiếp nhận 1.130 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ mới tiếp nhận 736, kỳ trước chuyển sang 367 hồ sơ. Đã giải quyết 718 hồ sơ (giải quyết trước hạn 603 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 113 hồ sơ, giải quyết quá hạn 02 hồ sơ), đang giải quyết 385 hồ sơ chưa đến hạn. Cấp xã đã tiếp nhận 1.065 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ mới tiếp nhận 1.062, kỳ trước chuyển sang 03 hồ sơ, đã giải quyết 1062 hồ sơ (giải quyết trước hạn 1.026 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 36 hồ sơ, giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ), đang giải quyết 03 hồ sơ chưa đến hạn.

Về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong tháng 11 năm 2023, tại cấp huyện, cấp xã đã thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được 1.931/2.168 hồ sơ, đạt 90,26%, cụ thể: cấp huyện thực hiện số hoá được 1.018/1.130 hồ sơ, đạt 90,08%; cấp xã thực hiện số hoá được 939/1.065 hồ sơ, đạt 88,16%.

Như Thuỷ

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1