Tập trung triển khai dữ liệu về cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
(sonla.gov.vn) Chiều ngày 21/11/2023, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc với Sở Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông liên quan đến Công văn số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 của Bộ Nội vụ và Công văn số 677/UBND-NC ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai dữ liệu về cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Sơn La.
anh tin bai

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc về triển khai dữ liệu 
về cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Triển khai dữ liệu về cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã căn cứ mã định danh của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, phối hợp với VNPT Sơn La thực hiện tạo lập cây thư mục gồm 1.543 cơ quan, đơn vị, khởi tạo tài khoản cá nhân, hỗ trợ người dùng trên hệ thống phần mềm, đảm bảo tính bảo mật, an toàn, an ninh của hệ thống và hỗ trợ việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

anh tin bai

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc làm việc.

Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 14/4/2023, Sở Nội vụ đã phối hợp với VNPT Sơn La tổ chức tập huấn cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến cho 56/56 cơ quan, đơn vị; căn cứ Kế hoạch số 345/KH-SNV ngày 09/3/2023 của Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với VNPT Sơn La tạo được tổng số 38.573 tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ không chuyên trách cấp xã của 56 cơ quan, đơn vị trong tỉnh; trong đó có 35.633 tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức phải đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và 2.939 tài khoản được lưu tại phần mềm cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Đến ngày 30/5/2023, đã có 35.457 tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức được đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, đạt 100%, đảm bảo đầy đủ 109 trường thông tin theo quy định. Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, tỉnh Sơn La xếp thứ 11/63 tỉnh, thành về tiến độ cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

anh tin bai

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại cuộc làm việc.

Thực hiện Công văn 677/UBND-NC ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã triển khai việc xây dựng Đề án “Ứng dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La”, tổ chức họp tư vấn và tiếp thu các ý kiến bổ sung một số nội dung vào dự thảo Để án, tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã thảo luận, đề xuất các phương án về việc xây dựng dự toán, công tác vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ban, ngành tiếp tục quán triệt Công văn số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 của Bộ Nội vụ và các văn bản của UBND tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả dữ liệu về cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành tổ chức học tập kinh nghiệm của các tỉnh, đề xuất phương án triển khai thực hiện và hoàn chỉnh Đề án “Ứng dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La”, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đánh giá lại kinh phí triển khai thực hiện; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

Lê Hồng

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1