Sở Giao thông Vận tải đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã và đang triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 3859/KH-SGTVT ngày 30/11/2021 của Sở Giao thông Vận tải về thực hiện chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; Kế hoạch số 2073/KH-SGTVT ngày 13/7/2022 về thực hiện chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải năm 2023.

Sở thường xuyên nâng cấp, bảo trì hệ thống mạng nội bộ của Sở nhằm đảm bảo thông tin thông suốt, liên tục. Thường xuyên sao lưu dữ liệu ra bộ nhớ ngoài để thuận tiện, dễ dàng khôi phục dữ liệu khi gặp sự cố. Tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng chứng thư số và chữ ký số vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; duy trì, sử dụng có hiệu quả hòm thư công vụ trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong việc tiếp nhận văn bản đến và xử lý, phát hành văn bản đi theo đúng quy định.

Triển khai thực hiện việc quản lý phương tiện kinh doanh vận tải; quản lý người điều khiển phương tiện, hồ sơ phương tiện, việc cấp và quản lý giấy phép của người điều khiển phương tiện trên nền tảng số của Bộ Giao thông Vận tải, cụ thể: Triển khai thực hiện quản lý phương tiện vận tải bằng thiết bị giám sát hành trình. Theo đó, dữ liệu hình ảnh được trích xuất trên hệ thống giám sát hành trình lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải (về tốc độ, hành trình hoạt động, thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc trong ngày của lái xe) là căn cứ để quản lý, xử lý các vi phạm của phương tiện kinh doanh vận tải. Qua đó chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải đường bộ. Tiếp tục thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc cung cấp dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện trong việc điều tra, xử lý phương tiện vi phạm.

Ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, đào tạo để nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô; sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe; lắp đặt thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe ô tô trên đường của học viên truyền về Cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi, quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Triển khai bán vé vận tải hành khách đi ngay trong ngày, bán vé điện tử, bán vé qua điện thoại để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách mua vé đi xe và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đồng thời, thường xuyên cập nhật các dữ liệu, chỉ tiêu theo lĩnh vực ngành để đăng tải lên hệ thống IOC của tỉnh và các hệ thống thông tin dùng chung, chuyên ngành đảm bảo thời gian, chế độ báo cáo quy định tại Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh; các dữ liệu của ngành được khai thác, cập nhật thường xuyên, đảm bảo tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sinh - Sống” kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến đến người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải. Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 12/3/2023, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (Dịch vụ công trực tuyến toàn trình) của Sở Giao thông Vận tải là 39 dịch vụ công, trong đó: Số hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông Vận tải là 379 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Sơn La là 94 hồ sơ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan và các đơn vị trực thuộc luôn được Sở chú trọng triển khai. Duy trì, quản lý có hiệu quả Trang thông tin điện tử của Sở, hệ thống các phần mềm quản lý chuyên ngành. Tiếp tục rà soát xây dựng, nâng cấp đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện lên mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải và tăng cường các giải pháp góp phần nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và qua dịch vụ BCCI.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 139
  • Hôm nay: 24,219
  • Trong tuần: 366,051
  • Tất cả: 25,985,593