Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải cách hành chính
(sonla.gov.vn) Trong tháng 11 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện việc rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết TTHC đối với những TTHC đủ điều kiện, nhằm giảm bớt chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch và làm việc.

Trong tháng Sở GTVT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả công tác cải cách các hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và TTHC theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc và trực thuộc Sở được quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện của cấp có thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình gắn với tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Duy trì và phát huy hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, tại Sở GTVT. Công chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng công tác giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao, 100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn, tỷ lệ giải quyết TTHC đạt 100%.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh, đa dạng hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La, đặc biệt là thúc đẩy sử dụng nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, góp phần nâng cao kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, của Sở năm 2023. Thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC năm 2023. Chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cập nhật kết quả, kết nối giữa hệ thống phần mềm chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung ương, Bộ GTVT và phần 3 mềm một cửa của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia; thực hiện tốt công tác phối hợp với Bưu điện tỉnh trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Sở GTVT thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai TTHC, 100% các TTHC tại các Quyết định của UBND tỉnh  100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải quyết được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và đồng bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia; nhằm giúp tổ chức, cá nhân tiếp cận dễ dàng, thuận tiện. Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 17/10/2023 đến hết ngày 14/11/2023 cụ thể như sau: Tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận 841 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 838 hồ sơ (trước hạn: 838 hồ sơ), đang liên thông 03 hồ sơ.

Hiện nay, tổng số TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở GTVT là 125 TTHC. Bao gồm, cấp tỉnh 91 TTHC, cấp huyện 18 TTHC, cấp xã 16 TTHC. (Trong số 91 TTHC cấp tỉnh, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở GTVT là 87 TTHC, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Công ty cổ phần đăng kiểm là 04 TTHC). Trong tổng số 87 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở GTVT, hiện có: dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 47 TTHC dịch vụ công trực tuyến một phần (mức độ 3): 03 TTHC; dịch vụ công trực tuyến  toàn trình (mức độ 4): 37 TTHC. (Trong đó, trên cổng của Bộ GTVT, cổng dịch vụ công Quốc gia 21 TTHC; Trên cổng của tỉnh 16 TTHC. Trong tháng 11 năm 2023, Sở GTVT đã tích cực, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khắc phục triệt để lỗi đồng bộ trạng thái từ hệ thống một cửa điện tử tỉnh Sơn La sang Cổng dịch vụ công Quốc gia, do đó, theo kết quả công bố Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 10 năm 2023 tại Công văn số 1753/VPUB-KSTTHC ngày 31/10/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, Sở GTVT không có hồ sơ giải quyết quá hạn

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La, đặc biệt là thúc đẩy sử dụng nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, góp phần nâng cao kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC của tỉnh, của Sở trong thời gian tới. Chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật tiến độ xử lý hồ sơ TTHC trên Phần mềm quản lý để giải quyết TTHC theo quy định. Khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu, đề xuất các mô hình, sáng kiến, cách làm hay trong việc thực hiện TTHC, cải cách TTHC.

Như Thuỷ

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 82
  • Hôm nay: 29,793
  • Trong tuần: 311,943
  • Tất cả: 43,443,038