Huyện Thuận Châu tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP
(sonla.gov.vn) Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP trên địa bàn huyện Thuận Châu được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời; các nhiệm vụ Đề án thuộc trách nhiệm của địa phương cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo lộ trình đề ra. Các đơn vị có liên quan đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng của mình. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo nguồn thông tin chính xác phục vụ chia sẻ, kết nối tiếp tục được lực lượng Công an quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc.
anh tin bai

Công an huyện Thuận Châu hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Trong tháng 11/2023, UBND huyện, Tổ công tác Đề án 06/CP huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lợi ích đem lại và quy trình cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản định danh điện tử...quán triệt phổ biến cán bộ, công nhân viên... tại các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn; phát tờ rơi tuyên truyền, đặt các bảng hiệu, pano, áp phích tuyên truyền, hướng dẫn; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội zalo, facebook; tuyên truyền, hướng dẫn tại các địa điểm tiếp dân, khu vực công cộng... Các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn huyện đã cơ bản nắm được các nội dung của Đề án 06/CP của Chính phủ, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên đia bàn thực hiện.

Huyện đã tập trung thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo Đề án 06/CP. Tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký thực hiện các dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, các thủ tục hiện có thể thực hiện gồm: Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú; lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân (CCCD). Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai đã thực hiện cung cấp dịch vụ công đối với 02 dịch vụ: Thủ tục cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) cấp độ 4 và thủ tục thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện cấp độ 4. UBND các xã, thị trấn đã triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 03 thủ tục hành chính thiết yếu thuộc lĩnh vực hộ tịch theo Đề án 06/CP cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện gồm: Đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; đăng ký kết hôn. Các dịch vụ khác đang tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, ban, ngành triển khai theo lộ trình.

UBND huyện đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình đối với 198 thủ tục cấp huyện, 67 thủ tục cấp xã. Trong tháng 11/2023, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đã tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết 151 hồ sơ TTHC. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn đã tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết 422 hồ sơ. Công an huyện đã tiếp nhận các thủ tục hành chính như sau: Lĩnh vực Quản lý cư trú 2.685 hồ sơ, dịch vụ công 2.515 hồ sơ; lĩnh vực cấp CCCD 1.651 hồ sơ qua dịch vụ công; lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 450 hồ sơ, dịch vụ công 442 hồ sơ; lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tổng số 33 hồ sơ, qua dịch vụ công 32 hồ sơ.

Thực hiện nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc sử dụng thông tin trên QR Code của thẻ CCCD gắn chíp thay thế giấy xác nhận CMND 09, trong đó Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế 29/29 xã, thị trấn đã triển khai tra cứu thông tin trên thẻ CCCD để thực hiện khám chữa bệnh, kết quả: Tổng số bệnh nhân khám, tra cứu thông tin bằng CCCD 43.535 lượt; tổng số bệnh nhân khám, tra cứu thành công, thực hiện khám chữa bệnh bằng CCCD 33.816 lượt.

Công an huyện đã duy trì 02 tổ cấp CCCD và 01 tổ cấp định danh điện tử lưu động. Tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD và định danh điện tử trên địa bàn huyện. Tổng số hồ sơ CCCD đã thu nhận trong tháng là 1.651 hồ sơ và 345 tài khoản định danh điện tử. Phối hợp với Bưu điện huyện trả 1.368 thẻ CCCD. Duy trì hoạt động của 29 điểm hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tham mưu thành lập các tổ công tác của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xuống trực tiếp địa bàn từng thôn, bản, tiểu khu để thực hiện.

UBND huyện đã triển khai có hiệu quả hệ thống phòng họp không giấy E-Cabinet, trong tháng đã triển khai thực hiện 06 cuộc họp không giấy tờ. Việc áp dụng phòng họp không giấy E-Cabinet giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND huyện, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Trong thời gian tới, UBND huyện, Tổ công tác Đề án 06/CP huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06/CP và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là công tác triển khai, tích hợp, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường tổ chức cấp thẻ CCCD kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử và cung cấp các tiện ích xã hội cho công dân; ứng dụng thẻ CCCD trong khám chữa bệnh BHYT thay thế BHYT giấy; tiếp tục rà soát, triển khai số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ công dân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính...

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1