Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính công trong quý I năm 2023
Trong quý I năm 2023, tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành. Trong quý I tỉnh đã triển khai có hiệu quả Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh ban hành về Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong giải quyết các nội dung liên quan đến đất đai, giải quyết kịp thời các TTHC về đất đai cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Về công khai TTHC 100% TTHC của tỉnh được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và công khai tại Cổng dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh, tại Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn. Công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-UBND về công bố, công khai số điện thoại và Quy định hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chánh Văn phòng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Sơn La. Các cơ quan, đơn vị đã bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức; niêm yết công khai địa chỉ, điện thoại của cơ quan thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức...

Trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của tỉnh về các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh và tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn…/.

Quốc Tuấn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1