No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 355

Họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số

Ngày 23/11/2021, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 (BCĐ 266).

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp đã công bố Quyết định số 266-QĐ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Thông qua kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Cuộc họp cũng đã thông qua các dự thảo, gồm: Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Quyết định về việc thành lập các Tổ công tác; thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Đắc Tĩnh - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông đọc Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

Cũng tại cuộc họp đã công bố thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa tỉnh Sơn La với Tập đoàn FPT với mục tiêu huy động nguồn lực các bên nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La, chuyển đổi tổng thể và toàn diện từ cơ quan Nhà nước, đến người dân, doanh nghiệp về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số. FPT hỗ trợ tỉnh Sơn La chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Sơn La tạo điều kiện thuận lợi cho FPT triển khai, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ về viễn thông và công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Sơn La có nhu cầu; hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số toàn diện, đưa tỉnh Sơn La sớm trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số với ba trụ cột: Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc sớm triển khai theo các nhiệm vụ được phân công; các cấp, ngành, địa phương thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ở cơ sở, đơn vị để triển khai thực hiện, bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số cụ thể. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo học tập kinh nghiệm từ các địa phương khác để tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi số hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Diệp Hương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 147
  • Hôm nay: 1674
  • Trong tuần: 149,532
  • Tất cả: 9,974,296