Họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án cấp điện nông thôn
Ngày 17/11/2022, đồng Chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dự án cấp điện nông thôn đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Cuộc họp được trực tuyến đến 11 điểm cầu các huyện.

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án cấp điện nông thôn.

Để thực hiện chỉ tiêu “tỷ lệ số hộ gia đình được dùng điện sinh hoạt an toàn đến năm 2025 đạt 99%” được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chỉ đạo thực hiện dự án cấp điện nông thôn đã chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố tiếp tục rà soát kỹ số hộ chưa được sử dụng điện, số hộ sử dụng điện chưa an toàn trên địa bàn các huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch lồng ghép nguồn vốn, các chương trình dự án, hoàn thành việc đầu tư cấp điện, nâng cấp điện cho các hộ dân giai đoạn 2022 - 2025 các huyện thành phố và trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, toàn tỉnh có 20.657 hộ sử dụng lưới điện không an toàn và chưa có trong các dự án nâng cấp, cải tạo; 4.247 hộ chưa có điện. Nhu cầu vốn cho giai đoạn 2022 - 2025 để đầu tư cấp điện cho các hộ dân là khoảng 951 tỷ đồng.

Đồng chí Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại cuộc họp.

Đến nay dự án Cấp điện nông thôn từ điện lưới Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã hoàn thành 100% khối lượng thi công công trình và bàn giao lâm quản đưa vào khai thác sử dụng. Đối với Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc Gia tỉnh Sơn La, đã tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây lắp đang triển khai trên địa bàn Thành phố Sơn La, huyện Yên Châu, Quỳnh Nhai đang triển khai năm 2022, dự kiến năm 2022 sẽ hoàn thành cấp điện cho 3.200 hộ; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các gói thầu xây lắp tại huyện Mai Sơn đầu tư cấp điện cho 1.524 hộ; lựa chọn nhà thầu tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình dự kiến triển khai trong năm 2023 thuộc 06 huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên. Điện lực Sơn La bố trí nguồn lực, thực hiện phát triển công tơ mới và nâng cấp an toàn cho 2.900 hộ dân tại các vùng đã có điện lưới quốc gia (dự kiến hết năm lắp đặt cho 3.500 hộ); nâng cấp điện an toàn cho 300 hộ. Các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp điện hoặc các dự án có hợp phần cấp điện từ các nguồn vốn do huyện quản lý, đã có 6 huyện lập dự án theo 3 chương trình mục tiêu với tổng số 4.532 hộ, trong đó số hộ sử dụng điện không an toàn là 3.454 hộ, số hộ chưa được sử dụng điện 1.078 hộ.

Cuộc họp được trực tuyến đến các huyện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công giao Sở Công thương cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp ý kiến tham gia của các sở, ngành thành viên, các huyện, thành phố hoàn thiện báo cáo của Ban chỉ đạo để báo cáo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 11/2022; xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo sát thực với số liệu các huyện, thành phố và các sở, ngành thành viên; phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La thành lập đoàn công tác làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam huy động nguồn lực cho chương trình điện nông thôn; tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong toàn bộ quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn báo cáo Ban chỉ đạo để báo cáo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương tháo gỡ. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban ngành thành viên; UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ ác dự án cấp điện, hoặc các dự án có hợp phần cấp điện từ các nguồn vốn do huyện quản lý; khẩn trương xây dựng kế hoạch cấp điện nông thôn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 đảm bảo chất lượng.

Lê Hồng

Video tuyên truyền nông thôn mới
Object reference not set to an instance of an object.
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 155
  • Hôm nay: 32,745
  • Trong tuần: 342,648
  • Tất cả: 31,885,723