Họp Hội đồng Quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng
Ngày 22/9/2023, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các thành viên Hội đồng.
anh tin bai

Họp Hội đồng Quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng.

9 tháng đầu năm 2023, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã kịp thời ban hành và thông qua các văn bản để thực hiện các nội dung liên quan đến quản lý nguồn thu, chi, hỗ trợ cho người dân. Về quản lý nguồn thu, đã thu tiền dịch vụ môi trường rừng đạt gần 130 tỷ bằng 52% so với Kế hoạch. Kết quả giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng đạt 99,9% với số tiền trên 240 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt đạt 99,6%. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, đã tiến hành 84 cuộc kiểm tra, giám sát về việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

anh tin bai

Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính, chủ động các giải pháp tập trung đôn đốc thu đối với các đơn vị nợ đọng. Giám sát việc thực hiện xây dựng, nhân rộng Quy chế quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn, bản. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, thu hồi, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lâm nghiệp. Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2023, hoàn thiện kế hoạch thu, chi và dự toán kinh phí quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2024. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của các chủ rừng và những người sống gần rừng về Quỹ chi trả môi trường rừng, để từ đó thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ rừng tại cơ sở.

Lê Hồng

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 117
  • Hôm nay: 20,472
  • Trong tuần: 410,670
  • Tất cả: 38,379,508