Tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 02/2024
(CCHC) Đến ngày 20/01/2024, tỷ lệ công bố, cập nhật công khai TTHC, danh mục TTHC theo quy định: đạt 4,1/18 điểm, tỷ lệ 16,67%; điểm số mặt bằng chung của cả nước là 6,9/18 điểm.

Trong tháng 02, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện, quán triệt nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các TTHC được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp ngày càng được nâng cao, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và công dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Đến ngày 20/01/2024, tỷ lệ công bố, cập nhật công khai TTHC, danh mục TTHC theo quy định: đạt 4,1/18 điểm, tỷ lệ 16,67%; điểm số mặt bằng chung của cả nước là 6,9/18 điểm. Tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh được đồng bộ về Cổng dịch vụ công quốc gia: đạt 15,5/20 điểm, tỷ lệ đúng hạn đạt 77,61%, quá hạn 22,39% điểm số mặt bằng chung của cả nước là 14,2/20 điểm

Trong tháng 02 năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 12.571 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó đang giải quyết 794 hồ sơ (780 hồ sơ chưa đến hạn; 14 hồ sơ quá hạn); đã giải quyết 11.777 hồ sơ (11.705 hồ sơ trả đúng hạn và trước hạn, 72 hồ sơ quá hạn). Số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia: 600 (đạt tỷ lệ 34,88%); số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần: 33 (đạt tỷ lệ 1,92%) ; Số TTHC thực hiện hình thức khác: 1.087 (chiếm 63,2%). Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tỉnh đạt 2,6/12 điểm, tỷ lệ 53,1%; điểm số mặt bằng chung của cả nước 2,9/12 điểm. Thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tỉnh đạt 4,3/10 điểm, tỷ lệ 59,77%; điểm số mặt bằng chung của cả nước 3,9/10 điểm. Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia tỉnh đạt được 11,3/22 (tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử: 52,77%, tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: 50,63%, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa: 0%); điểm số mặt bằng chung của cả nước 10,9/22 điểm. Hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP, trong đó Công an tỉnh duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 11/11 thủ tục; các sở, ngành, địa phương đã hoàn thành triển khai 14/14 dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đã triển khai 05/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 100%, tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 77,60% đạt 17,2/18 điểm, điểm số mặt bằng chung của cả nước 16,7/18 điểm.

Trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì và thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của  tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào quá trình Chuyển đổi số. Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan và các đơn vị trực thuộc và trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại khi giải quyết các TTHC theo phân cấp. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Nguyễn Hạnh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1