Huyện Quỳnh Nhai triển khai thực hiện các nội dung Đề án 06/CP đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, đúng tiến độ
(sonla.gov.vn) Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Đề án 06/CP đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, đúng tiến độ theo lộ trình đề ra. Trong tháng 02/2024, huyện Quỳnh Nhai đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương bước đầu tạo được sự đồng thuận tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo nguồn thông tin chính xác phục vụ chia sẻ, kết nối tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
anh tin bai

Ảnh minh hoạ.

UBND huyện đã chủ động xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đề án 06/CP trên địa bàn để theo dõi, phối hợp thực hiện hoặc lồng ghép các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp góp phần triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ được giao. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về chuyển đổi số trên nền tảng dữ liệu dân cư; Tổ chức truyền thông, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như truyền thanh, lưu động trên các ứng dụng không gian mạng như facebook, zalo để nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về tiện ích, lợi ích của các ứng dụng, dịch vụ dân cư để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả; hướng tới các ứng dụng số lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện. Chủ động nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện Số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa tài liệu, được các đơn vị quan tâm thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Đối với các nhiệm vụ liên quan đến kỹ thuật số hóa như: Yêu cầu dữ liệu số hóa, định dạng file, chữ ký số, quy trình thực hiện từng bước số hóa… UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh và các sở, ngành cấp trên đảm bảo phù hợp yêu cầu, tiêu chuẩn. Rà soát, bố trí nguồn nhân lực có trình độ CNTT sẵn có tại địa phương phục vụ các nhiệm vụ số hóa. Tập trung đào tạo, tập huấn quy trình số hóa, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử từ các cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên dụng đã có. Đã hoàn thành 18/25 dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện, cấp xã giải quyết.

Trong tháng, các đơn vị đã tổ chức hướng dẫn việc thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID đối với 06/06 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, Bệnh viện đa khóa huyện thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm lưu trú ASM. Duy trì triển khai tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT 3 giấy tại 12/12 cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn huyện. Tổng số 2.247 lươt khám chữa bệnh, trong đó khám bằng thẻ CCCD đạt 1.420 lượt, tỉ lệ 63,2%. Tiếp tục rà soát, cập nhật làm sạch thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đối với nhóm thông tin về hộ gia đình, nhóm thông tin về mã đơn vị quản lý người tham gia, loại đối tượng, mức hưởng quá trình đóng của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Hiện tại 63.702/64.417 dữ liệu công dân trên địa bàn huyện đã được đồng bộ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tỉ lệ 98,9%.

Triển khai kế hoạch cấp CCCD, ĐDĐT thường trực, lưu động trên địa bàn huyện. Trong tháng đã thu nhận 159 hồ sơ CCCD, lũy kế đã thu nhận 53.951 hồ sơ CCCD, tiếp tục thu nhận hồ sơ CCCD đối với các trường hợp phát sinh đủ điều kiện, cấp đổi, cấp lại CCCD khi công dân có yêu cầu. Phối hợp với các tổ công tác Đề án 06/CP các cấp, hướng dẫn, hỗ trợ công dân thu nhận, kích hoạt 25.490/23.470 tài khoản, đạt 108,6 % chỉ tiêu được giao. Duy trì, thực hiện có hiệu quả các mô hình điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn các xã hỗ trợ công dân đăng ký, xác lập tài khoản trên cổng dịch vụ công, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 trên ứng dụng VNEID từ đó tuyên truyền, hướng dẫn công dân tự tra cứu thông tin về cư trú qua thẻ CCCD, quét mã QR trên thẻ CCCD, qua hệ thống thông tin giải quyết TTHC, ứng dụng VNEID…

Lực lượng Công an tiếp tục triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân, giải quyết các loại nhân khẩu khẩu đặc biệt. Tăng cường công tác quản lý tạm trú trong tình hình mới và thực hiện thông báo lưu trú đối với các cơ sở lưu trú, cơ sở chữa bệnh, ký túc xã… trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện tại, lực lượng Công an huyện đang quản lý và duy trì cập nhật thông tin đối với 15.294 hộ, bằng 69.765 nhân khẩu. Tăng cường rà soát, xác minh, cập nhật bổ sung thông tin các diện đối tượng quản lý lên hệ thống dân cư phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của ngành. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện tiến hành thu thập, nhập dữ liệu hội viên Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đối chiếu, cập nhật thông tin đối tượng an sinh xã hội, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu trẻ em…

Lê Hồng

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1