Trong tháng 01/2023 triển khai 17 cuộc thanh tra hành chính
Trong tháng 01, các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác cải cách hành chính (CCHC) được chú trọng.

Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng trong tháng đã tổ chức thẩm định, đánh giá, xác định và tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2022; Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Thẩm định, đánh giá và phê duyệt mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022. Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2023; Kế hoạch Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023; giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND năm 2023; Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2023.

anh tin bai
Hoạt động của công dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổ chức triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2023 được phê duyệt; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận phân loại, giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi các sai phạm kinh tế và xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan tới sai phạm theo Kết luận thanh tra, cụ thể: Trong tháng 01/2023, tiếp tục triển khai 17 cuộc thanh tra hành chính, tổng sai phạm phát hiện qua thanh tra trên 9.200 triệu đồng. Trong đó: đầu tư xây dựng trên 7.700 triệu đồng; lĩnh vực khác gần 1.500 triệu đồng; Kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 01 tập thể và 04 cá nhân. Triển khai 10 cuộc thanh tra chuyên ngành, qua kiểm tra phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 05 tập thể…./.

Quốc Tuấn

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 126
  • Hôm nay: 9,713
  • Trong tuần: 69,016
  • Tất cả: 23,996,709