Họp đôn đốc tiến độ xây dựng đề án và báo cáo kết quả thí điểm Bưu điện tham gia giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 02/3/2023, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc họp về đôn đốc tiến độ xây dựng đề án và báo cáo kết quả thí điểm Bưu điện tham gia giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả tiến độ triển khai các nội dung năm chuyển đổi số năm 2023.
anh tin bai

Họp đôn đốc tiến độ xây dựng đề án và báo cáo kết quả thí điểm Bưu điện tham gia

giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đảm bảo yêu cầu về đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 468/QĐ-TTg; tích cực triển khai các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Từ 01/01/2023 đến hết 28/02/2023 số lượng hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 45% (tổng hồ sơ trực tuyến/tổng hồ sơ) hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đầu năm 2023 của tỉnh Sơn La.

Tại cuộc họp lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã trình bày báo cáo tiến độ xây dựng dự thảo Đề án thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay công chức, viên chức một số sở, ban, ngành tai Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa của UBND huyện Mai Sơn. Báo cáo kết quả thí điểm Bưu điện tham gia giải quyết thủ tục hành chính theo quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thảo luận tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về việc triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; những khó khăn, thuận lợi trong quá trình xây dựng và thực hiện; các nội dung năm chuyển đổi số năm 2023 cần triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Đặng Ngọc Hậu đã đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền Thông và Bưu điện tỉnh về xây dựng đề án triển khai thí điểm mô hình tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở, ngành liên quan thực hiện hiệu quả Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung hoàn thiện xây dựng Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức đoàn công tác đi học hỏi kinh nghiệm tại một số tỉnh đang triển khai hiệu quả mô hình tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, tập trung đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tăng cường kiểm soát thực hiện chuyển đổi số; rà soát lại các mô hình “Lớp học thông minh” và mô hình “Bệnh viện thông minh”…để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 112
  • Hôm nay: 10,878
  • Trong tuần: 70,181
  • Tất cả: 23,997,874