No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 78

Hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước

Ngày 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 và đẩy mạnh xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Sòi Đức Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh. 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt về thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025; tình hình, kết quả triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; nhiệm vụ triển khai hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời triển khai Nghị quyết số 131/NQ – CP của Chính Phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Qua triển khai thực hiện, đến nay cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết TTHC, trong đó có 56 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; 53/63 địa phương đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; 5,92% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 17,5% hồ sơ được số hóa ở khâu tiếp nhận TTHC; triển khai Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp với khẩu hiệu “Hành chính phục vụ” trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, đã hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06; 90% các cơ quan đã xử lý công việc trên môi trường điện tử; 70% lãnh đạo các cấp sử dụng chữ ký số; hơn 14,2 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia; 98% các đơn vị đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính…

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh và tham vấn người dân, doanh nghiệp trong quá trình cải cách quy định; ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, các bộ, cơ quan ngành, bộ và địa phương tổ chức rà soát, chuẩn hóa các chế độ báo cáo, chỉ tiêu, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; tập trung xây dựng, phát triển hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực; thúc đẩy báo cáo điện tử, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu và kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường phát triển, sử dụng các công cụ kỹ thuật số phục vụ chỉ đạo, điều hành và giám sát thực thi.

Lê Hồng

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 487
  • Hôm nay: 30,718
  • Trong tuần: 211,014
  • Tất cả: 21,417,557