No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 322

Phát triển Chính quyền số

Tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số. Các thủ tục hành chính của tỉnh được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Sơn La.

Hiện tỉnh Sơn La đang Duy trì có hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung như: Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; hệ thống  Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh; (hệ thống thư điện tử công  vụ; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống Cổng thông tin điện tử... Đồng thời thực hiện ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã đảm bảo việc trao đổi các văn bản điện tử được nhanh, thuận lợi, đảm bảo an toàn thông tin; tiết kiệm thời gian trình ký và chi phí in sao, chuyển phát tài liệu; tổng đã cấp 3.552 chữ ký số. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh hoàn  toàn dưới dạng điện tử; đảm bảo việc gửi nhận văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khác trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Bên cạnh đó hệ thống thông tin phục vụ họp (eCabinet) được triển khai tại Văn phòng UBND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu họp không giấy tờ, biểu quyết điện tử từ xa, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương. 

Cùng với đó, hiện nay hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến huyện, xã, kết nối với hệ thống dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh để thực hiện tiếp nhận - trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu; kết nối với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến (EMC) do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai. Đến hết 30/8/2022, đã cung cấp 1.651 thủ tục hành chính cung cấp tối thiểu ở mức độ 2; 20 dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3; 793 dịch vụ Công trực tuyến  mức độ 4; đã tiếp nhận 17.093 hồ sơ trực tuyến ở các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Các thủ tục hành chính của tỉnh được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; đã tích hợp được 335 dịch vụ công trực tuyến 3, 4 của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hàng năm, UBND tỉnh thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh bằng các tiêu chí cụ thể một cách thực chất, khách quan và công bằng, qua đó tạo động lực triển khai thành công các mục tiêu, giải pháp được đặt ra tại Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh. 

Diệp Hương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 504
  • Hôm nay: 32,072
  • Trong tuần: 212,368
  • Tất cả: 21,418,911