No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 308

Huyện Mộc Châu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong quý III năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mộc Châu tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện; thường xuyên rà soát công việc và đôn đốc các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện các tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

 

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được UBND huyện quan tâm thực hiện nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức 01 cuộc họp chuyên đề về công tác cải cách hành chính; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thực hiện 12 lượt tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính trên sóng phát thanh - truyền hình của huyện, Cổng thông tin điện tử của huyện đăng tải hơn 140 tin, bài, văn bản về công tác cải cách hành chính, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện; 100% các Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Hiện nay, UBND huyện đang thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo các quyết định công bố của UBND tỉnh, theo đó đã thực hiện cắt giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn huyện là 498 thủ tục, trong đó: thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc là 285 thủ tục, 147 thủ tục hành chính cấp xã, 66 thủ tục hành chính đơn vị ngành dọc.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 7.721 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết 7.241 hồ sơ (trong đó 7.239 hồ sơ đúng hạn, 02 hồ sơ quá hạn); số hồ sơ đang giải quyết là 480 hồ sơ (không có hồ sơ quá hạn).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện: tổ chức bồi dưỡng, tập huấn công tác Nội vụ cho 166 cán bộ, công chức, viên chức; cử 91 cán bộ, công chức, viên chức huyện tham gia lớp tập huấn nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính do Sở Nội vụ tổ chức tại huyện; cử 04 cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn cải cách hành chính tại tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức của từng cơ quan, đơn vị; bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số.

Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo hiện trạng, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, tổng hợp hoàn thiện Đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh thực hiện lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng (đảm bảo đạt tối thiểu 60%); chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp tổ và phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng và người dân; rà soát, tổng hợp danh mục thủ tục hành chính cần xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo Kế hoạch số 150/KH-UBND của UBND tỉnh trình xin kinh phí để triển khai thực hiện; giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chuyển đổi số năm 2023 được giao chủ trì triển khai thực hiện gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp…

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 345
  • Hôm nay: 32,582
  • Trong tuần: 97,368
  • Tất cả: 18,482,507