No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 270

Nâng cao chất lượng dịch vụ công tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trong quý III năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Qua đó, đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao thông qua việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

 

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La Về thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Quý III năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành 03 văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được quan tâm. Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc Hội nghị giao ban, các cuộc họp, trang thông tin điện tử của Sở...Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở niêm yết công khai, minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chính  tại trụ sở làm việc, trên Wed của cơ quan, đơn vị và trên trang thông tin điện tử của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính. Thông tin địa chỉ, số điện thoại của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng, có hòm thư góp ý tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên hệ công việc và góp ý về thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, đặc biệt là kịp thời phản ánh những biểu hiện gây phiền hà của công chức trong thực thi, thi hành nhiệm vụ.

Tình hình công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa: 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã công bố đều được niêm yết tại bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Trong quý III, Sở đã tiếp nhận 679 hồ sơ (12 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua và 667 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ), với 21 hồ sơ lĩnh vực Lâm nghiệp; 10 hồ sơ lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; 553 hồ sơ Lĩnh vực Thú y; 77 hồ sơ Lĩnh vực Bảo vệ thực vật; 02 hồ sơ Lĩnh vực Chăn nuôi; 08 hồ sơ lĩnh vực Xây dựng; 04 hồ sơ lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 01 hồ sơ lĩnh vực Thủy sản; 01 hồ sơ lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường; 02 hồ sơ lĩnh vực Kinh tế hợp tác. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 642 hồ sơ giải quyết trước hạn; 08 hồ sơ đúng hạn; đang giải quyết 29 hồ sơ.

Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung của văn bản đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Đưa vào cung cấp thêm 25 thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 4 nâng tổng số thủ tục hành chính  dịch vụ công mức độ 3,4 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 60 thủ tục hành chính.

Tình hình tích hợp dịch vụ công của bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát, đề xuất đưa 25 thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Sở đủ điều kiện cung cấp lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2022, nhằm tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng. Kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ công mức độ 3,4: Đã tiếp nhận tổng số 83 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3: 49 hồ sơ Lĩnh vực Bảo vệ thực vật, 28 hồ sơ lĩnh vực Thú y, 04 hồ sơ lĩnh vực Lâm nghiệp, 02 hồ sơ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn. Kết quả: Đã trả kết quả trước hạn đối với 72 hồ sơ. 11 hồ sơ chưa đến hạn đang giải quyết.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 434
  • Hôm nay: 34,908
  • Trong tuần: 99,694
  • Tất cả: 18,484,833