No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 304

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 13/01/2022, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Bộ Thông tin và Truyền thông; sự phối hợp của các sở, ngành, huyện, thành phố, Sở TT&TT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh  ban hành các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở đã tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy định khung pháp lý lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trọng tâm là "Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"; tập trung chỉ đạo tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền “Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội” của Bộ Thông tin và Truyền thông; triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho công tác kiểm soát, truy vết các đối tượng khi phát sinh trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng; tích cực tham gia ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”...

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị toàn ngành Thông tin và Truyền thông bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông, định hướng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về cơ chế chính sách phát triển ngành. Tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy hoạch, văn bản quản lý nhà nước chuyên ngành về Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí - Xuất bản và Thông tin đối ngoại. Lựa chọn những nội dung công việc trọng tâm, trọng điểm, kết hợp với đi sâu vào chất lượng khi tham mưu ban hành các văn bản QPPL cũng như xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch… liên quan đến lĩnh vực phát triển ngành. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn liền với cải cách hành chính, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan, góp phần xây dựng nền hành chính điện tử; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực thông tin và truyền thông; định hướng tốt cho các đơn vị viễn thông trên địa bàn đảm bảo đồng bộ, tích hợp dữ liệu; các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục tham mưu cho ngành xây dựng chính quyền số, xã hội số...

Diệp Hương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 107
  • Hôm nay: 3737
  • Trong tuần: 156,239
  • Tất cả: 11,173,710