No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 277

Hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La” năm 2021 trên địa bàn Thành phố Sơn La

Thời gian qua, phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La” trên địa bàn Thành phố đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả; phong trào thi đua tạo được sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và toàn thể nhân dân.

 

Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La”, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 19/6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021- 2025, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị, UBND các xã, phường quán triệt, triển khai thực hiện phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được chú trọng: UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 21/01/2021 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Tuyên truyền trên sóng truyền thanh, phát thanh: Mở chuyên mục “Thành phố chung tay cải cách thủ tục hành chính” bằng 2 thứ tiếng Thái và Phổ thông, thời lượng mỗi chuyên mục từ 8 đến 10 phút phát trên sóng phát thanh và hệ thống truyền thanh của các tổ, bản. Trong năm 2021, đã xây dựng 90 chuyên mục (45 chuyên mục tiếng phổ thông, 45 chuyên mục tiếng Thái), phát 102 lần chuyên mục“Thành phố chung tay cải cách thủ tục hành chính”. Tuyên truyền trên hệ thống cổng thông tin điện tử đăng tải các tin, bài, phóng sự đơn vị đăng trên cổng thông tin điện tử thành phố với số lượng 1.347 tin bài, 92 phóng sự truyền hình; đăng tải 2.334 văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố; 48 tin bài lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính.

Công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

UBND thành phố tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai các danh mục thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, cấp xã; cập nhật trên Cổng thông tin điện tử thành phố, các văn bản chỉ đạo điều hành về kiểm soát, rà soát, cập nhật thủ tục hành chính của Trung ương, của tỉnh, thành phố; các văn bản chỉ đạo điều hành về kiểm soát, rà soát, cập nhật thủ tục hành chính của Trung ương, của tỉnh, thành phố. Trong năm 2021 đã thông báo công khai 297 thủ tục hành chính thuộc 09 lĩnh vực (Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục - Đào tạo, Tư pháp, Vãn hóa, Lao động- Thương bỉnh và Xã hội, Kinh tế, Tài chính). Kết quả giải quyết thủ tục hành chính (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/11/2021): Tổng số hồ sơ tiếp nhận 42.260 hồ sơ (tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2020), tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết 42.104/42.104 đúng và trước hẹn (đạt 100%, tăng 0,4 % so với cùng kỳ năm 2020); đang giải quyết 156 hồ sơ trong hạn.

Về ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị: UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 337/KH- UBND ngày 27/12/2020 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2021; công văn số 648/UBND-VH ngày 17/3/2021 của UBND thành phố về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin; đã triển khai hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Ban cơ yếu Chính phủ để tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên mạng giữa các phòng ban chuyên môn, UBND các xã phường trên địa bàn thành phố. Đến nay 100% các phòng ban ứng dụng chữ ký số và 100% UBND các xã, phường đã thực hiện vận dụng chữ ký số. Đến 20/11/2021, UBND thành phố đã ban hành 10.177 văn bản trên hệ thống phần mềm trong đó có 9.919/10.177 văn bản có ứng dụng chữ ký số đạt 97,4%.

Như Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 91
  • Hôm nay: 3792
  • Trong tuần: 156,295
  • Tất cả: 11,173,766