No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 143

Huyện Vân Hồ tập trung, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, UBND huyện Vân Hồ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung, xây dựng và ban hành  các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính  năm 2021.

Tập trung, xây dựng và ban hành  các văn bản thực hiện cải cách hành chính.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện. Sau khi ban hành kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính UBND chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền Thông - Văn hóa, thường xuyên cập nhật, phối  hợp tổ chức tuyên truyền các văn bản chỉ đạo mới của các cấp, các ngành và xây  dựng các bản tin về công tác cải cách hành chính. Đồng thời chỉ đạo Ban Biên tập Cổng  thông tin điện tử của huyện đăng tải, cập nhật hàng ngày văn bản chỉ đạo của  UBND huyện, tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện, cập nhật  quy trình giải quyết thủ tục hành chính để đăng tải kịp thời trên Cổng thông tin  điện tử huyện. 

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tiến hành rà soát  quy trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách, kịp thời niêm yết công khai các thủ tục hành chính cập nhật, sửa đổi, bổ sung  hoặc thay thế tại bảng niêm yết công khai của cơ quan, đơn vị, đồng thời gửi cho Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của huyện để đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử để thuận lợi cho tổ chức và công dân trong việc tìm hiểu và tiếp cận  thông tin về thủ tục hành chính.

Thực hiện cải cách tài chính công 100% các cơ quan, đơn vị, UBND xã đã ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các  cấp, các ngành trong quản lý, sử dụng ngân sách được cấp. Huyện tiếp tục đầu tư các trang thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin như: hệ thống máy chủ, đường truyền internet, máy vi tính… phục vụ cho các công việc  được thực hiện thông suốt trên môi trường mạng, đồng thời nâng cao hạ tầng đảm  bảo an toàn thông tin. Đồng thời khai thác có hiệu quả Cổng hông tin điện tử của huyện, tạo lập  môi trường giao tiếp điện tử thuận lợi, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo,  điều hành của UBND huyện. Thực hiện có hiệu quả kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản VNPT-iOffice từ UBND huyện với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành và UBND các xã. Triển khai thực hiện cài đặt và hướng dẫn thực hiện ký số văn bản trên môi trường mạng đối với UBND các xã là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã đạt và vượt kế hoạch đề ra 14/14 xã và 12/12 cơ quan đơn vị được đăng ký và triển khai thực hiện có hiệu quả. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được nâng cao rõ rệt. Cơ chế một cửa tiếp  tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho  người dân, tổ chức. Đã tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức, lấy đó làm thước đo về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. 

Diệp Hương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 73
  • Hôm nay: 2481
  • Trong tuần: 141,192
  • Tất cả: 9,164,675