No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 209

Huyện Mường La cải cách hành chính đem lại sự hài lòng đối với tổ chức và cá nhân trong giao dịch

Tại huyện Mường La công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính và đơn giản hoá thủ tục hành chính được quan tâm triển khai thực hiện rà soát tại các cơ quan và UBND các xã, thị trấn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cải cách hành chính bước đầu đã đem lại sự hài lòng đối với tổ chức và cá nhân trong giao dịch. 

Cải cách hành chính đem lại sự hài lòng đối với tổ chức và cá nhân trong giao dịch.

 

Tại các phiên họp hàng tháng, UBND huyện đều đánh giá kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Huyện chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời thực hiện việc niêm yết các thủ tục hành chính và quy trình, thời gian giải quyết theo đúng quy định. Bố trí phòng làm việc, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu; đăng tải lên cổng thông tin điện tử của huyện các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc cấp huyện, cấp xã để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Đến nay đã niêm yết 283 thủ tục hành chính thuộc 20 lĩnh vực cấp huyện, cấp xã đang áp dụng 117 thủ tục hành chính thuộc 12 lĩnh vực. 

Các cơ quan trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai sử dụng chữ ký số và chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức. 100% lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được cấp và sử dụng chữ ký số; 93,75% thường trực UBND cấp xã được cấp và sử dụng chữ ký số; duy trì Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã. Triển khai lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ các hệ thống Cổng thông tin điện tử. Huyện tiếp tục triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành có hiệu quả trong toàn bộ các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã. Đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung các chức năng, nâng cấp hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, dịch vụ công mức trực tuyến độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện quy trình thủ tục hành chính nội bộ, điện tử cấp huyện, xã trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh Sơn La để đảm bảo triển khai đồng bộ dịch vụ công trực tuyến và liên thông cấp tỉnh, huyện, xã. 

Tại huyện Mường La quy trình giải quyết thủ tục hành chính được công khai minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của huyện, niêm yết tại trụ sở làm việc về thời gian, phí và lệ phí theo quy định, giảm khâu trung gian, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian cho tổ chức và công dân. Kết quả giải quyết TTHC thực hiện trên phần mềm một cửa hiện đại giúp tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát được quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, việc tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện tiếp tục được kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dần được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính. 

Diệp Hương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU



Thống kê truy cập
  • Đang online: 115
  • Hôm nay: 2045
  • Trong tuần: 140,756
  • Tất cả: 9,164,239