No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 126

Huyện Mường La đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Mường La luôn được chú trọng triển khai. Việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến của người dân, doanh nghiệp luôn được UBND huyện quan tâm và tổ chức đối thoại để giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của cấp xã đạt hiệu quả, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm công khai, minh bạch.

 

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính, UBND huyện chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn thực hiện niêm yết công khai và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đảm bảo đúng theo quy định. Ngoài ra, việc công bố, công khai thủ tục hành chính được niêm yết tại cơ quan, đơn vị và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của huyện. Đến nay, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Mường La đã niêm yết công khai 299 danh mục thủ tục hành chính thuộc 17 lĩnh vực; các xã, thị trấn công khai 131 danh mục thủ tục hành chính thuộc 13 lĩnh vực.

Việc giải quyết thủ tục hành chính luôn được UBND huyện quán triệt thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Điều 18, Điều 20 Nghị định 63/2010/NĐ- CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, các xã, thị trấn. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa của huyện, các xã, thị trấn đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định, thái độ giao tiếp với các tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tận tâm, đúng mực, không gây phiền hà; hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng đúng pháp luật. 100% các thủ tục hành chính khi được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều được tiếp nhận và xử lý trả kết quả đúng thời hạn.

Để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, UBND huyện ban hành Thông báo số 332/TB-UBND ngày 27/01/2021 về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Mường La năm 2021; Thông báo số 1253/TB-UBND ngày 08/4/2021 về công khai đường nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của huyện; Kế hoạch số 2338/KH-UBND ngày 14/6/2021 về việc tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021; xây dựng chuyên mục Hỏi - Đáp trên cổng thông tin điện tử huyện (http://muongla.sonla.gov.vn/) để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính luôn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được đa dạng hóa các hình thức truyền thông như: thông qua các hội nghị, cuộc họp tại các cơ quan, đơn vị; qua sóng truyền thanh, truyền hình, loa tuyên truyền tại các xã, bản, tiểu khu; thông qua cổng thông tin điện tử của UBND huyện... đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết và triển khai.

Như Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 276
  • Hôm nay: 7379
  • Trong tuần: 130,489
  • Tất cả: 8,672,502