No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 283

Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ

Việc chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai giúp cơ quan quản lý nhà nước khai thác cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai đồng bộ, chính xác và hiệu quả đây cũng là cơ sở để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành, giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai. Tỉnh Sơn La đang từng bước thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

Hình ảnh internet.

Huyện Mường La là huyện điểm của tỉnh thực hiện vận hành khai thác sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai. Đến tháng 12 năm 2020, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xây dựng và thực hiện chuyển đổi xong cơ sở dữ liệu đất đai của 16/16 xã huyện Mường La theo Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Để vận hành khai thác sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) huyện điểm Mường La, năm 2017, tỉnh Sơn La đã thực hiện đầu tư mua sắm trang thiết bị máy chủ máy trạm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, địa chính các xã trên địa bàn huyện và máy chủ trung tâm đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.
Năm 2021, theo nội dung hợp phần Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La, Ban Quản lý dự án cấp Trung ương thuộc Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành đào tạo, tập huấn phần mềm quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai Việt bản đồ LIS (viết tắt là phần mềm VBDLis) do Tập đoàn Viettel là chủ đầu tư cho cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố.
Bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Sơn La có các loại bản đồ: Bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ địa hình, bản đồ địa giới 364, bản đồ giao đất lâm nghiệp, bản đồ địa chính đã đo đạc trước đây và một số loại bản đồ chuyên ngành khác. Các loại tư liệu bản đồ này đáp ứng yêu cầu về quản lý đất đai và sử dụng có hiệu quả theo từng lĩnh vực cụ thể và đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ cho các đối tượng có nhu cầu khai thác sử dụng. Tư liệu bản đồ được lưu giữ ở Trung tâm Công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm bản số và bản giấy.
Việc vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai đồng bộ, chính xác và hiệu quả giúp cho cơ quan quản lý nhà nước về đất đai nắm bắt được tình hình sử dụng, khai thác nguồn tài nguyên đất, làm cơ sở để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành, giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai. Giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin về thửa đất (tình trạng tranh chấp, giá đất, quy hoạch,…). 

Diệp Hương
Tác giả:Diệp Hương
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 197
  • Hôm nay: 6387
  • Trong tuần: 129,497
  • Tất cả: 8,671,510