THI HÀNH PHÁP LUẬT

Luật Đất đai năm 2013
Thi hành pháp luật | 21-05-2014
Số: 45/2013/QH13 Ban hành ngày 29/11/2013
Nghị định số 126/2013/NĐ-CP
Thi hành pháp luật | 21-05-2014
Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.
Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Thi hành pháp luật | 27-08-2013
Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thi hành pháp luật | 09-11-2015
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La
Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Văn bản | 27-08-2013
Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch 87/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 về việc triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản | 27-08-2013
Kế hoạch 87/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 về việc triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Dân sự năm 2005
Tin bài | 27-08-2013
Ngày 19/12/2012, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức "Hội nghị tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Dân sự năm 2005". Đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Quyết định 220/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013
Văn bản | 27-08-2013
Ngày 31 tháng 01 năm 2013 UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch số 220/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THƯ VIỆN VIDEO

Không có video nào

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41446685
Số người đang truy cập: 64