THÔNG TIN KẾT LUẬN THANH TRA

Thông báo số 63/TB-UBND Thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xi măng Chiềng Sinh
Văn bản chỉ đạo | 05-07-2018
Thông báo số 63/TB-UBND Thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xi măng Chiềng Sinh

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44305510
Số người đang truy cập: 150