CƠ SỞ HẠ TẦNG

Hệ thống giao thông Sơn La
Cơ sở hạ tầng | 02-05-2012
Tính đến 31/12/2011 mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài 9.529 km đường bộ và 486 km đường sông.
Y tế
Cơ sở hạ tầng | 02-05-2012
Số cơ sở y tế năm 2010
Giáo dục
Cơ sở hạ tầng | 02-05-2012
Tổng hợp số liệu giáo dục mẫu giáo, phổ thông năm 2010

DANH MỤC THÔNG TIN