CƠ SỞ HẠ TẦNG

Cơ sở hạ tầng Giáo dục
Cơ sở hạ tầng | 29-11-2017
Hạ tầng Công nghệ thông tin
Cơ sở hạ tầng | 22-11-2017
Hệ thống giao thông tỉnh Sơn La
Cơ sở hạ tầng | 22-11-2017
Hệ thống GTVT đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La (tính đến 30/4/2017) có tổng chiều dài mạng: 9.588 Km mật độ đường ô tô đạt 0,68Km/Km2 . Theo quy hoạch đến năm 2020 sẽ đạt 11.645 Km đạt mật độ 0,82 Km/Km2.
Hệ thống giao thông Sơn La
Cơ sở hạ tầng | 02-05-2012
Tính đến 31/12/2011 mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài 9.529 km đường bộ và 486 km đường sông.
Y tế
Cơ sở hạ tầng | 02-05-2012
Số cơ sở y tế năm 2010
Giáo dục
Cơ sở hạ tầng | 02-05-2012
Tổng hợp số liệu giáo dục mẫu giáo, phổ thông năm 2010

DANH MỤC THÔNG TIN