CÁC DÂN TỘC SƠN LA

Dân tộc Xinh – Mun
Các dân tộc Sơn La | 04-01-2013
Tên gọi khác: Puộc, Pụa.
Dân tộc Mường
Các dân tộc Sơn La | 04-01-2013
Tên gọi khác: Người Mường còn có tên gọi Mol, Mual, Moi.
Dân tộc La Ha
Các dân tộc Sơn La | 04-01-2013
Tên gọi khác: Xá Puộng, Xá Khao, Pụa, Khlá-phlạo.
Dân tộc Kháng
Các dân tộc Sơn La | 04-01-2013
Tên gọi khác: Xá Khao, Xá Xúa, Xá Đón, Xá Dâng, Xá Hộc, Xá Ái, Xá Bung, Quảng Lâm.
Dân tộc Thái
Các dân tộc Sơn La | 04-01-2013
Tên gọi khác: Táy
Dân tộc Mông ( HMông)
Các dân tộc Sơn La | 04-01-2013
Các tên gọi khác: Mèo, Mẹo, Miêu.
Dân tộc Kinh
Các dân tộc Sơn La | 02-05-2012
Cư trú: Người Kinh cư trú khắp các tỉnh, nhưng đông nhất là các vùng đồng bằng và thành thị.
Dân tộc Hoa
Các dân tộc Sơn La | 02-05-2012
Dân số: Dân tộc Hoa có hơn 900 ngàn người. Gồm những nhóm có khác biệt nhau nhất định về tiếng nói, tên gọi, lịch sử, di cư,
Dân tộc Tày
Các dân tộc Sơn La | 02-05-2012
* Ngôn ngữ: Dân tộc Tày là một cộng đồng thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái.
Dân tộc Lào
Các dân tộc Sơn La | 02-05-2012
Tên gọi khác: Lào bốc, Lào Nọi,
Dân tộc Khơ – Mú
Các dân tộc Sơn La | 02-05-2012
Tên gọi khác: Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh, Tềnh, Tày Hạy
Dân tộc Dao
Các dân tộc Sơn La | 02-05-2012
Dân tộc Dao có nhiều nhóm địa phương như Dao Quần trắng, Dao quần chẹt, Dao Tiền, Dao Thanh Y, Dao đỏ, Mán, Đông, Trại, Xá, Dìu Miền, Kim Miền, Lù Giang, Làn Tẻn, Đại Bản, Tiểu bản , Cốc Ngáng, Cốc Mùn, Sơn Đầu.

DANH MỤC THÔNG TIN