ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Điều kiện tự nhiên
Điều kiện tự nhiên | 22-11-2017
Tài nguyên nước
Điều kiện tự nhiên | 02-05-2012
Tài nguyên nước mặt của toàn tỉnh Sơn La hàng năm vào khoảng 19 tỷ m3 chủ yếu từ nguồn nước mưa tích trữ vào hai hệ thống sông chính là: sông Đà và sông Mã
Tài nguyên đất đai
Điều kiện tự nhiên | 02-05-2012
Sơn La có diện tích tự nhiên đứng thứ 5/64 tỉnh, thành phố. Trong đó, diện tích đất đang sử dụng chiếm 39,08%. Đất đai màu mỡ, tầng canh tác dày với nhiều loại thổ nhưỡng cho phép phát triển nhiều loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao....
Động thực vật trên địa bàn tỉnh Sơn La
Điều kiện tự nhiên | 02-05-2012
Sơn La có tài nguyên động, thực vật phong phú và đa dạng, với nhiều loài động thực vật quý.
Địa hình
Điều kiện tự nhiên | 02-05-2012
Sơn La có độ cao trung bình 600 – 700 m so với mực nước biển.
Khí hậu
Điều kiện tự nhiên | 02-05-2012
Khí hậu Sơn La chia thành 2 mùa rõ rệt, mùa đông từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, mùa hè từ tháng 4 đến tháng 9
Vị trí địa lý
Điều kiện tự nhiên | 02-05-2012
Sơn La là tỉnh miền núi cao nằm ở phía tây bắc Việt Nam trong khoảng 20039' – 22002' vĩ độ Bắc và 103011' – 105002' kinh độ Đông.

DANH MỤC THÔNG TIN