Sơn La quan tâm phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch
Công tác đào tạo nguồn nhân lực luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong công tác giáo dục đào tạo nói chung và lĩnh vực du lịch nói riêng. Từ những chính sách về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh những năm gần đây tình hình phân bổ, sử dụng lao động đã có chuyển biến theo hướng tăng tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ lệ lao động trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp.
anh tin bai

Hướng dẫn viên Bảo tàng Sơn La giới thiệu di tích Nhà tù Sơn La.

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch theo chức năng nhiệm vụ của ngành. Nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai các hoạt động tuyên truyền và tư vấn nghề nghiệp, việc làm tới người lao động, đặc biệt là khối giáo dục thường xuyên nhằm thực hiện tốt công tác phân luồng, tạo điều kiện cho học sinh có đủ kiến thức lựa chọn hình thức học phù hợp với khả năng và phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Phối hợp hiệu quả giữa các cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng nhân lực, các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông đại chúng, các cơ quan hỗ trợ và cung ứng nhân lực, các cấp chính quyền, đoàn thể nơi cư trú... góp phần giúp các cấp, các ngành và nhân dân nắm được các chủ trương, chính sách phát triển nhân lực của tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp trong việc hợp tác và tích cực tham gia vào quá trình tư vấn, hướng nghiệp và đào tạo nhân lực. Tuyên truyền cho học sinh, sinh viên trong sinh hoạt chính trị đầu khóa, các nhóm zalo, facebook do Đoàn trường, Hội học sinh, sinh viên của các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn xây dựng.

Cùng với đó, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề xây dựng đề án Phát triển nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện công tác rà soát, đề xuất sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa, có phân tầng chất lượng. Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung công tác hướng nghiệp gắn với yêu cầu của thị trường lao động. Tăng cường tuyển sinh đặc biệt là nghề du lịch. Trong năm 2022, đã tuyển sinh và đào tạo được 14 nghề trọng điểm đã được phê duyệt. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ sở đào tạo, chủ động xác định các tiêu chí và chuẩn mực đánh giá chất lượng đào tạo. Thực hiện chủ trương giao chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặt hàng. Sắp xếp mạng lưới; cơ cấu ngành nghề; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn. Hiện nay, tỉnh Sơn La quản lý 03 trường cao đẳng, 02 trường trung cấp với cơ cấu ngành nghề thuộc các lĩnh vực trong đó ưu tiên tuyển sinh và đào tạo nghề Văn hóa du lịch. Trong năm 2022, đã liên kết đào tạo 562 học viên, sinh viên lĩnh vực du lịch.

Hiện nay, các cơ sở giáo dục đã đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tập trung vào rèn kỹ năng nghề, gắn kết các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp đảm bảo học sinh, sinh viên có tay nghề thành thạo ngay trong khi đang học; đẩy mạnh đào tạo theo địa chỉ, nhu cầu của doanh nghiệp, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: nghiệp vụ về du lịch, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, về ICT, blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI),…Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết với doanh nghiệp để tìm kiếm và giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Cải tiến phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình đào tạo. Hợp tác với doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo theo hướng hình thành các kỹ năng cần thiết cho lực lượng lao động trong tương lai; tham gia vào quá trình đào tạo. Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề; tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, bảo đảm thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Phối hợp với các doanh nghiệp để tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên. Phát triển đa dạng các hình thức đào tạo nghề nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ cao, giỏi cả về lý thuyết và thực hành để đáp ứng được yêu cầu đào tạo ngành nghề Du lịch cho học sinh, sinh viên.

Thời gian tới Sở tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tập trung vào rèn kỹ năng nghề, gắn kết các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác đào tạo ngành nghề Du lịch theo hướng phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai công tác tuyển sinh đào tạo nghề du lịch trong thời gian tới.

Diệp Hương

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 107
  • Hôm nay: 21,237
  • Trong tuần: 363,069
  • Tất cả: 25,982,611