Quan tâm triển khai công tác thanh tra
(sonla.gov.vn) Trong 9 tháng đầu năm 2023 ngoài nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch được phê duyệt, Thanh tra tỉnh và các cơ quan Thanh tra trong tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng cơ quan cùng cấp giao nhiều nhiệm vụ đột xuất, trong đó có nhiều vụ việc khó, quan trọng.

Với tinh thần trách nhiệm, các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu giúp UBND tỉnh làm tốt công tác quản lý nhà nước về thanh tra; chủ động điều chỉnh phương pháp tiến hành thanh tra trong điều kiện thực tiễn theo hướng giảm thời gian thanh tra trực tiếp tại cơ sở, tăng cường thời gian nghiên cứu hồ sơ tại cơ quan thanh tra; lựa chọn nội dung thanh tra đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, rút ngắn thời gian thanh tra nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và yêu cầu quản lý. Qua thanh tra đã kịp thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, sơ hở, bất cập trong quản lý, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương; tăng cường trật tự, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, địa phương đã tham mưu ban hành, sửa đổi và bổ sung 74 văn bản quản lý, chỉ đạo; tiến hành mở 31 lớp tập huấn, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng với 3.416 cán  công chức, viên chức, nhân dân (chủ yếu là nhân dân); triển khai 13 cuộc thanh tra kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đối với 13 đơn vị, đã ban hành 07 kết luận, qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử lý hành chính đối với 05 tổ chức, 29 cá nhân. Đến nay, đã tiến hành xử lý hành chính đối với 5 tổ chức, 16 cá nhân.

Trong thời gian tới, các cơ quan thanh tra tiếp tục bám sát Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt, bố trí thời gian, lực lượng phù hợp, tổ chức triển khai có hiệu quả, hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất được giao. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan Điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan Thanh tra tỉnh kiến nghị khởi tố. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, đôn đốc thực hiện dứt điểm đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là việc tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm qua thanh tra phát hiện.

Như Thuỷ

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 128
  • Hôm nay: 18,927
  • Trong tuần: 409,125
  • Tất cả: 38,377,963