Sớm hoàn thiện thí điểm Bưu điện tham gia giải quyết thủ tục hành chính
(sonla.gov.vn) Ngày 22/9/2023, đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiến độ xây dựng Đề án và kết quả thí điểm Bưu điện tham gia giải quyết TTHC. Dự cuộc làm việc có lãnh đạo Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đảm bảo yêu cầu về đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 468/QĐ-TTg; tích cực triển khai các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

anh tin bai

Làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai

Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo, cập nhật, chuẩn hoá dữ liệu IOC tỉnh Sơn La; kết nối giữa IOC thành phố Sơn La với IOC tỉnh; công tác chuẩn bị Hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; kết quả tham mưu và xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông về Chương trình "Sóng và Máy tính cho em"; Bưu điện tỉnh báo cáo tiến độ triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiến độ xây dựng Đề án và kết quả thí điểm Bưu điện tham gia giải quyết TTHC. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tiến độ xây dựng Đề án triển khai mô hình "Phòng học thông minh"; đề xuất về một số nội dung trong Chương trình "Sóng và Máy tính cho em". Sở Tài chính báo cáo tình hình phân bổ kinh phí thực hiện Đề án triển khai mô hình "Phòng học thông minh", Chương trình "Sóng và Máy tính cho em", các hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đã đánh giá cao kết quả phối hợp của các đơn vị về xây dựng đề án triển khai thí điểm mô hình tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở, ngành liên quan thực hiện hiệu quả Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung hoàn thiện xây dựng Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức đoàn công tác đi học hỏi kinh nghiệm tại một số tỉnh đang triển khai hiệu quả mô hình tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, tập trung đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tăng cường kiểm soát thực hiện chuyển đổi số; rà soát lại các mô hình “Lớp học thông minh” để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Quốc Tuấn

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1