Thu ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh trong tháng 3 ước đạt 1.100 tỷ đồng
Trong tháng 3/2023, thu ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.100 tỷ đồng, bằng 7,2% dự toán.

Trong tháng các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính vể tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 8/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách; Công văn số 5093/UBND-TH ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh chỉ đạo điều hành Tài chính ngân sách địa phương quý I/2023.

Kết quả, thu ngân sách địa phương tháng 3 ước đạt 1.100 tỷ đồng, bằng 7,2% dự toán, trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 261 tỷ đồng, bằng 10,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Lũy kế thu ngân sách 3 tháng đạt 3.350 tỷ đồng, bằng 13,1% dự toán, trong đó thu ngân sách trên địa bàn 3 tháng ước đạt 650 tỷ đồng, bằng 15,3% dự toán. Chi ngân sách tháng 3 dự ước đạt 1.020 tỷ đồng, bằng 6,8% dự toán, lũy kế chi ngân sách 3 tháng ước đạt 2.970 tỷ đồng, bằng 19,8% dự toán, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của địa phương và nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Tỉnh.

Hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định, tổng thu tiền mặt qua quỹ ngân hàng tháng 3/2023 ước thực hiện 12.000 tỷ đồng, tổng chi tiền mặt ước thực hiện 11.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tổng thu tiền mặt giảm 4,69%, tổng chi tiền mặt giảm 8,83%. Ước tính quý I/2023 thu tiền mặt qua quỹ ngân hàng thực hiện 36.904,58 tỷ đồng, tổng chi tiền mặt ước thực hiện 35.474,67 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tổng thu tiền mặt tăng 2,87%, tổng chi tiền mặt tăng 0,35%.

Dư nợ tín dụng ước đạt 44.200 tỷ đồng, tăng 0,92% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 20.000 tỷ đồng, giảm 3,31%; dư nợ trung dài hạn đạt 24.200 tỷ đồng, tăng 4,71%. Trong tổng dư nợ, dư nợ cho vay các đối tượng chính sách đến ngày 28/02/2023 là 5.621,86 tỷ đồng; nợ xấu toàn địa bàn là 509,08 tỷ đồng.

Huy động vốn tại địa phương ước tính tháng 3/2023 đạt 30.500 tỷ đồng, tăng 10,93% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tiền gửi tiết kiệm 24.095 tỷ đồng, tăng 15,33%; tiền gửi các tổ chức kinh tế 6.400 tỷ đồng, giảm 0,28%.

Như Thuỷ

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 123
  • Hôm nay: 22,956
  • Trong tuần: 364,788
  • Tất cả: 25,984,330