Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Quỳnh Nhai.
Ngày 29/6/2023, Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Quỳnh Nhai. Tham dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có sự tham gia của ông Nguyễn Minh Hòa, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, người ra quyết định thanh tra, chủ trì buổi công bố; ông Lê Anh Xuân, Thanh tra viên, Phó Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra tại UBND huyện Quỳnh Nhai. Về phía Đoàn Thanh tra có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn Thanh tra tại UBND huyện Quỳnh Nhai, cùng toàn thể thành viên Đoàn Thanh tra. Về phía UBND huyện Quỳnh Nhai, có sự tham gia của ông Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, cùng các Phó Chủ tịch UBND; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện Quỳnh Nhai.
anh tin bai

Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra.

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Đoàn Thanh tra đã trình bày Quyết định thanh tra số 86/QĐ-TTr ngày 16/6/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai trong thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc quản lý, sử dụng ngân sách của UBND và các đơn vị trực thuộc.

Theo Quyết định thanh tra, nội dung thanh tra gồm: (1) Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;  (2) Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai trong việc quản lý, sử dụng ngân sách của UBND và các đơn vị trực thuộc. Thời kỳ thanh tra: Năm 2021 và Năm 2022. Thời hạn thanh tra trực tiếp không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (ngày 29/6/2023). Đoàn Thanh tra gồm 07 người.

Cùng với việc công bố Quyết định thanh tra, Thanh tra tỉnh cũng đã công bố Quyết định số 87/QĐ-TTr ngày 21/6/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 86/QĐ-TTr ngày 16/6/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh. Theo quyết định, Giao ông Lê Anh Xuân, Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra tại UBND huyện Quỳnh Nhai. Ông Lê Anh Xuân có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giám sát trình Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt; báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh các nội dung theo kế hoạch giám sát.

Sau khi nghe quyết định thanh tra, ông Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cam kết chấp hành nghiêm túc Quyết định thanh tra; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ đầu mối phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra.

Kết luận buổi công bố, ông Nguyễn Minh Hòa, Chánh thanh tra tỉnh yêu cầu đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc Quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định của pháp luật về Thanh tra; thực hiện nghiêm các nội dung, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Quỳnh Nhai và đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với đoàn, tạo điều kiện để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình thanh tra, nếu UBND huyện Quỳnh Nhai phát hiện việc Đoàn Thanh tra, Thành viên Đoàn Thanh tra không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong hoạt động thanh tra; việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và các quy định của pháp luật về những hành vi nghiêm cấm thì phản ánh với Ông Lê Anh Xuân để kịp thời xử lý theo quy định./.

Lê Anh Tùng (CTV Thanh tra tỉnh)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1