Hội nghị Công bố Quyết định thanh tra
(Thanh tra tỉnh) Ngày 11/01/2024, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 04/01/2024 của Chánh Tranh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về: thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý, sử dụng tài sản công, các nguồn kinh phí của Sở và các đơn vị trực thuộc; trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân.
anh tin bai

Hội nghị Công bố Quyết định thanh tra. 

Chủ trì hội nghị đồng chí Bùi Hồng Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra. Tham dự hội nghị về phía Sở Tư pháp có đồng chí Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc Sở.

Tại Hội nghị, Đồng chí Bùi Hồng Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 03/QĐ-TTr ngày 04/01/2024 và Quyết định số 04/QĐ-TTr ngày 08/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về giao công chức giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Thời kỳ thanh tra năm 2021, 2022, 2023 (riêng đối với nội dung thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân, thời kỳ thanh tra kể từ ngày 15/7/2021 đến ngày 30/11/2023). Thời hạn thanh tra trực tiếp không quá 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đồng thời yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra theo Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về thanh tra; thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quyết định, Kế hoạch thanh tra đã được duyệt. Trong quá trình thanh tra đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra.

Đại diện Sở Tư pháp đồng chí Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở nhất trí với Quyết định, Kế hoạch tiến hành thanh tra và ý kiến của đồng chí Trưởng Đoàn thanh tra. Sở Tư pháp cử đồng chí Chánh Văn phòng Sở làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để thực hiện cuộc thanh tra đáp ứng đúng mục đích, yêu cầu đặt ra.

Lê Anh Tùng

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1