Kế hoạch thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 
Ngày 16/11/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025).

Mục tiêu của Kế hoạch này nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022. Khai thác tiềm năng lợi thế về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa dịch vụ ở khu vực các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số dựa trên tiềm năng, thế mạnh tại địa phương…

Kế hoạch thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 sẽ tổ chức hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hội chợ, diễn đàn gắn thương mại với du lịch; tổ chức Tuần hàng thương mại, du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, các hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường; cũng như tiếp cận hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; xúc tiến tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Sơn La. Thời gian tổ chức vào quý IV/2022, địa điểm dự kiến tại Thành phố Hải Phòng với 25 gian hàng.

Diễn đàn Sơn La trong hợp tác phát triển Việt Nam - Nhật Bản nhằm tạo cơ hội hợp tác phát triển cho các doanh nghiệp, HTX, các hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tăng cường hợp tác với các địa phương, đối tác các nước trên tất cả các lĩnh, vực có nhiều tiềm năng, thế mạnh; quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh; giúp các doanh nghiệp các nước tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ hội đầu tư của tỉnh… thời gian quý IV/2022 tại tỉnh Sơn La.

Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mục tiêu: Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, các hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường; cũng như tiếp cận hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; xúc tiến tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La. Thời gian dự kiến quý IV/2022 tổ chức tại các tỉnh, thành phố.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh triển khai đảm bảo tính khả thi, thiết thực, tiết kiệm, chu đáo, an toàn, hiệu quả, thu hút, mời gọi được các nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bám sát các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra, thực hiện các hoạt động phù hợp, có kế hoạch, lộ trình cụ thể đến từng hoạt động. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại gắn với hoạt động du lịch; quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông sản, sản phẩm du lịch và dịch vụ, tiềm năng thu hút đầu tư của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo nhiều hình thức; nhiều kênh phân phối và trang mạng ứng dụng xã hội khác nhau.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí thông tin trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá các sản phẩm vùng đồng bào tộc thiểu số và miền núi thu hút đầu tư trên Đài Truyền hình Trung ương và địa phương…./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 140
  • Hôm nay: 10,448
  • Trong tuần: 69,751
  • Tất cả: 23,997,444