Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
376/BC-UBND 08/10/2021 Kết quả thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 và định hướng thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 Tải về 4
356/BC-UBND 29/09/2021 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2021 Tải về 7
338/BC-UBND 20/09/2021 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2021. Tải về 3
314/BC-UBND 30/08/2021 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021. Tải về 3
231/BC-UBND 09/07/2021 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Tủ sách pháp luật theo quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ Tải về 8
203/BC-UBND 18/06/2021 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 Tải về 5
121/BC-VPUB 14/06/2021 Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Tải về 15
177/BC-UBND 31/05/2021 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 5 ; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021 Tải về 3
94/BC-VPUB 16/05/2021 Tình hình triển khai thực hiện chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật 6 tháng đầu năm 2021. Tải về 5
147/BC-UBND 05/05/2021 Báo cáo Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 15; giám sát việc giải quyết kiến nghị của HĐND tỉnh và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XIV Tải về 5
1234567