Tổng số: 74
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
565/BC-UBND 30/12/2021 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 12 nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 và quý I năm 2022 Tải về 1
530/BC-UBND 21/12/2021 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tải về 1
522/BC-UBND 17/12/2021 Báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý IV và năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý I và năm 2022. Tải về 1
521/BC-UBND 17/12/2021 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Tải về 3
490/BC-UBND 02/12/2021 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2021. Tải về 1
482/BC-UBND 29/11/2021 Tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2019. Tải về 3
444/BC-UBND 16/11/2021 Kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021". Tải về 1
416/BC-UBND 02/11/2021 Báo cáo kết quả triển khai công tác đối ngoại địa phương kể từ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 và định hướng công tác trong thời gian tới Tải về 1
413/BC-UBND 29/10/2021 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp lần thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XV; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 15 và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XIV Tải về 5
411/BC-UBND 29/10/2021 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2021 Tải về 7
12345678