Tổng số: 506
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
3490/UBND-KGVX 15/10/2021 Về việc thực hiện Công điện số 1599/CĐ-BYT của Bộ Y tế. Tải về 3
3475/UBND-KGVX 14/10/2021 Về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid-19 đối với người đi/đến tỉnh Sơn La. Tải về 41
3404/UBND-TH 12/10/2021 Về việc thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ sáu ngày 29/9/2021 Tải về 5
3420/UBND-KGVX 12/10/2021 Về việc thực hiện Thông báo số 264/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Tải về 8
3419/UBND-KGVX 12/10/2021 Về việc thực hiện Công điện số 1563/CĐ-BYT của Bộ Y tế. Tải về 7
3428/UBND-KT 12/10/2021 Về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 22
3418/UBND-KGVX 12/10/2021 Về việc triển khai Công văn số 22-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tải về 18
3377/UBND-KGVX 09/10/2021 Về việc thực hiện Công điện số 1314/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về 11
3378/UBND-KGVX 09/10/2021 Về viêc thực hiện Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Tải về 9
3361/UBND-TH 08/10/2021 Về việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, trình các nội dung thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Tải về 3
12345678910...