Tổng số: 1629
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
244/KH-UBND 04/10/2022 Khuyến nông cấp tỉnh năm 2023 Tải về 1
3806/UBND-KGVX 04/10/2022 Về việc thực hiện Nghị quyết số 121/NQ-CP của Chính phủ Tải về 2
460/BC-UBND 30/09/2022 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 Tải về 5
3764/UBND-KGVX 30/09/2022 Về việc triển khai Công văn số 4878/BTTTT-CĐSQG Bộ TT&TT Tải về 2
3707/UBND-NC 28/09/2022 Về việc triển khai Quy định số 485-QĐ/TU ngày 09/9/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ Tải về 2
466/TB-VPUB 27/09/2022 Kết quả phiên họp lần thứ mười lăm- UBND tỉnh khoá XV Tải về 3
3692/UBND-TH 27/09/2022 Về việc đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP Tải về 2
237/KH-UBND 23/09/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 1
236/KH-UBND 23/09/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 5
3648/UBND-KGVX 23/09/2022 Về việc triển khai Thông báo số 288/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ Tải về 1
12345678910...