Tổng số: 1177
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
3141/UBND-KGVX 25/09/2021 Về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với công dân đến/về tỉnh Sơn La từ các địa phương khác. Tải về 6
3133/UBND-KGVX 25/09/2021 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 05-CV/BCĐ ngày 22/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Tải về 11
3131/UBND-KT 25/09/2021 Về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với lái xe, người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa đến, trở về, đi qua địa bàn tỉnh Tải về 6
130/TB-UBND 23/09/2021 Thu hồi đất để thực hiện dự án Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp. Tải về 0
221/KH-UBND 23/09/2021 Triển khai thực hiện Kết luận số 12/KL-TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tải về 3
220/KH-UBND 23/09/2021 Về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Tải về 1
219/KH-UBND 21/09/2021 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy lần thứ 26 (tháng 10/2021), ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy” lần thứ 20 (ngày 04/10/2021). Tải về 1
338/BC-UBND 20/09/2021 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2021. Tải về 1
2969/PA-UBND 16/09/2021 Vận chuyển công dân từ các Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 về các địa phương tiếp nhận, quản lý Tải về 37
215/KH-UBND 16/09/2021 Phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Sơn La đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; và Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Tải về 8
12345678910...