Tổng số: 1306
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
28/VPUB-KGVX 06/01/2022 Về việc triển khai Thông tư số 26 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về 0
58/UBND-KT 06/01/2022 Về việc phối hợp kiểm soát hàng hóa nông sản xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn Tải về 1
56/UBND-KT 06/01/2022 Về việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Tải về 0
55/UBND-KGVX 06/01/2022 Về việc triển khai Văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tải về 3
54/UBND-KGVX 06/01/2022 Về việc thực hiện Kết luận số 425-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tải về 0
41/UBND-KT 05/01/2022 Về việc tiếp nhận, sử dung thông tin trong Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia Tải về 0
40/UBND-KT 05/01/2022 Về việc cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020 Tải về 0
39/UBND-KGVX 05/01/2022 Kế hoạch về việc tăng cường các biện pháp giám sát, xét nghiệm xác định ca bệnh đảm bảo linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tải về 5
02/KH-UBND 05/01/2022 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Tải về 3
01/KH-UBND 04/01/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2027” năm 2022. Tải về 1
12345678910...