Tổng số: 973
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
212/TB-VPUB 11/05/2021 Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Tải về 3
1271/UBND-NC 11/05/2021 Về việc đào tạo, bồi dưỡng theo Chỉ thị số 28/CT-CP ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Tải về 0
209/TB-VPUB 10/05/2021 Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tải về 5
122/KH-UBND 10/05/2021 Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Sơn La lần thứ IV Tải về 2
1255/UBND-NC 10/05/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật Tải về 1
665/VPUB-TH 10/05/2021 Về việc triển khai Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính Tải về 2
1249/UBND-KGVX 08/05/2021 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Tải về 30
121/KH-UBND 07/05/2021 Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2021 Tải về 1
120/KH-UBND 07/05/2021 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 3
1225/UBND-KGVX 05/05/2021 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Tải về 15
12345678910...