Tổng số: 1831
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
115/TB-VPUB 29/03/2023 Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Tổ công tác IOC của Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan về báo cáo, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu IOC tỉnh Sơn La và triển khai mô hình thí điểm Bệnh viện thông minh Tải về
1004/UBND-TH 29/03/2023 Về việc thực hiện chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
985/UBND-NC 28/03/2023 Về việc sử dụng thông tin trên Qrcode của thẻ CCCD gắn chíp thay thế giấy xác nhận CMND 9 số Tải về
977/UBND-NC 27/03/2023 Về việc triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
82/KH-UBND 25/03/2023 Thực hiện Kế hoạch của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 10/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới Tải về
123/BC-UBND 24/03/2023 Kết quả đóng góp ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Tải về
80/KH-UBND 23/03/2023 Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2023 Tải về
79/KH-UBND 22/03/2023 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 Tải về
78/KH-UBND 22/03/2023 Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch Khuyến nông cấp tỉnh năm 2023 Tải về
119/BC-UBND 22/03/2023 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
12345678910...