Về việc thực hiện Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 14/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.
Số ký hiệu văn bản 4492/UBND-NC
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 14/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về