Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022. (thay thế Báo cáo số 430/BC-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La)
Số ký hiệu văn bản 433/BC-UBND
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 19/09/2022
Trích yếu nội dung Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022. (thay thế Báo cáo số 430/BC-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm 433_BC_UBND.pdf