Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022
Số ký hiệu văn bản 430/BC-UBND
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm 430_BC_UBND.pdf