Kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tại cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn tập về rà soát triển khai công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia cấp tỉnh tại Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 434/TB-VPUB
Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực 15/09/2022
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tại cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn tập về rà soát triển khai công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia cấp tỉnh tại Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 434_TB_VPUB.pdf