Về việc tăng cường triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020
Số ký hiệu văn bản 3452/UBND-NC
Ngày ban hành 08/09/2022
Ngày hiệu lực 08/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 3452_UBND_NC.pdf