Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 227/BC-UBND
Ngày ban hành 01/06/2022
Ngày hiệu lực 01/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 227_BC_UBND.pdf