Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 132/KH-UBND
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm KH 132.pdf